Důležitá zpráva

Spuštění nového webu

Dne 6.3.2015 byly uvedeny do provozu nové webové stránky!

více zde

Kalendář událostí

Dnes < 2019 > < březen >
Po Út St Čt Pt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Aktuality

5. 3. 2015 Reprezentační ples UK

Ples se koná dne 14.března 2015 od 20 hod. v paláci na Žofíně.

více zde
17. 2. 2015 GA ČR - Veřejné soutěže na podporu standardních, juniorských a mezinárodních projektů 2016

Grantová agentura České republiky se sídlem Evropská 2589/33b, 160 00 Praha 6, IČ: 48549037 (dále jen „GA ČR“), v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s Národní politikou výzkumu, vývoje a inovací České republiky, v souladu s dalšími právními předpisy České republiky a s předpisy a pravidly Evropské unie upravujícími státní podporu výzkumu, vývoje a inovací, a s cílem podporovat provádění základního výzkumu v České republice,

více zde
10. 2. 2015 Vita Nostra Revue 4/2014

Poslední Vita nostra revue roku 2014 se vrací k podzimním připomínkám dvojitého jubilea 17. listopadu. Přináší projevy rektora UK T. Zimy a předsedy Hlávkovy Nadace V. Pavlíčka na slavnosti v Karolinu, informuje o shromáždění na Albertově za účasti čtyř prezidentů a v ukázkách z knihy Truchlivé vzpomínky na rok 1939 pak vysvětluje okolnosti a význam vzniku Mezinárodního dne studentstva. Návrat svobody před 25 lety reflektuje také anketa o pravdě a lásce stejně jako proslov děkana prof. Anděla k novým doktorandům. Dočtete se rovněž o tom, jak před 3. LF UK studenti zasadili a poté pan děkan zalil Lípu svobody a kdo dostal pamětní listy. Z dalších materiálů upozorňujeme ještě na zprávy o volbách na fakultě, o studentské konferenci o stárnutí a o vědeckém setkání na Blatné. Bez povšimnutí byste neměli nechat ani příspěvek prorektora UK prof. J. Konvalinky o vědě, pavědě a optimismu, ani dvě zajímavé přednášky – M. Váchy o hodnotách ve výuce mediků a J. Veise o přetržitosti českých dějin.

více zde
30. 1. 2015 Newsletter IPSC UK č. 1 2015

Tak jako každý rok i tento rok IPSC UK chystá pro studenty řadu novinek i zajímavých akcí a byla by jistě škoda se o ně s Vámi nepodělit. IPSC UK proto začlo vydávat newsletter, jehož prostřednictvím Vás bude pravidelně informovat o všech zajímavých aktivitách, kterým se věnuje, akcích, které připravují, či důležitých událostech univerzitního dění. Newsletter Informačního, poradenského a sociálního centra UK si můžete přečíst na http://www.cuni.cz/UK-1684-version1-newsletter_ipsc_20151.pdf

více zde
14. 1. 2015 Bolzanovu cenu získal MUDr. Viktor Kočka, Ph.D.

Bolzanovu cenu v lékařské kategorii získal MUDr. Viktor Kočka, Ph.D. – odborný asistent III. interní-kardiologické kliniky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady za disertační doktorskou práci: Ischemická choroba srdeční – od patofyziologie ischemické mitrální regurgitace k perkutánní koronární intervenci. Více informací o 21. ročníku (2013–2014) Bolzanovy ceny na stránkách univerzity a fotografie spolu s videoreportáží naleznete na stránkách univerzitního časopisu iForum.

více zde
12. 1. 2015 3. lékařská fakulta na vlastní oči

Den otevřených dveří, uspořádaný 3. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy v pátek 9. ledna 2015 navštívilo několik stovek zájemců o studium na škole, kterou v posledních letech řadí prestižní žebříček Hospodářských novin do čela medicínských fakult v České republice. Fakultu představil nejprve její děkan prof. MUDr. Michal Anděl, CSc. Spolu s ním studijní programy uvedli proděkan pro studium a výuku MUDr. David Marx, Ph.D, jeho zástupkyně PhDr. Hana Svobodová a předseda Akademického senátu fakulty Mgr. Marek Vácha, Ph.D. Pohled studentů pak představili Lucie Olivová za Mezinárodní federaci asociací studentů medicíny a Kateřina Šubrtová za sdružení studentů 3. LF UK Trimed.

více zde
8. 12. 2014 Orientační přehled publikací studentů PGS, prezenční formy v OBD 3. LF k 8.12.2014

Pro případné odměny ze stipendijního fondu studentům prezenčního PGS studia byl ke dni 8.12.2014 vygenerován přehled zaevidovaných publikací studentů. Orientační přehled je přístupný po kliknutí na více zde. Publikace můžete do OBD dopsat ještě ve středu a čtvrtek 9.12. a 10.12. Ve čtvrtek večer budu generovat seznam pro paní proděkanku Šlamberovou. Na publikace zaevidované po tomto termínu iiž nebude brán zřetel.

více zde
3. 12. 2014 Prof. Miloslav Kršiak obdržel Heverochovu medaili

Heverochova medaile je udělována členům společnosti za dosavadní práci v oboru psychiatrie a dlouholeté členství v Psychiatrické společnosti ČLS JEP. Výbor Psychiatrické společnosti ČLS JEP uděluje tuto medaili vybraným členům k jejich významnému životnímu jubileu. Kritérium je věk minimálně 70 let a 20 let členství ve společnosti.

více zde
3. 12. 2014 Letošní cenu Česká hlava získal MUDr. Ondřej Gojiš, Ph.D.

MUDr. Ondřej Gojiš, Ph.D. pracuje jako lékař na Gynekologicko-porodnické klinice Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Kromě toho se věnuje výzkumu karcinomu prsu, díky kterému vyhrál společné 1. místo Ceny Skupiny ČEZ. Ve své vědecké práci se zabýval možností ovlivnění biologického chování konkrétního typu karcinomu. Ocenění Česká hlava pro vědeckou a technickou inteligenci jsou udělována ve spolupráci státu, akademické sféry a soukromých firem. Organizátoři usilují o to, aby se jejich projekt zapsal do povědomí veřejnosti jako „česká Nobelova cena“.

více zde
26. 11. 2014 Zpráva z Vědecké konference studentů lékařských fakult ČR 2014

Ve dnech 20. - 21. 11. 2014 se na Lékařské fakultě v Hradci Králové konala Vědecké konference studentů lékařských fakult České republiky. V rámci konference bylo odprezentováno 29 prací ze všech lékařských fakult ČR: z toho 8 v sekci nelékařských oborů, 10 v teoretické sekci a 11 v klinické sekci. Všichni naši reprezentanti předvedli vynikající výkony. I přes velkou konkurenci máme jednoho z našich reprezentantů opět na pomyslném stupni vítězů. V teoretické sekci se umístil na 2. místě Matěj Patzelt.

více zde
21. 11. 2014 Vinohradský veletrh práce pro absolventy zdravotnických oborů

Dne 22. listopadu 2014 od 10:00 do 17:00 se v budově 3. lékařské fakulty (Ruská 87, Praha 1) na Královských Vinohradech uskuteční historicky první veletrh práce TRIMED JOB 2014. Veletrh pořádá studentský spolek 3. lékařské fakulty Trimed pod záštitou děkana fakulty prof. MUDr. Michala Anděla, CSc.

více zde
19. 11. 2014 Výsledky voleb do Akademického senátu Univerzity Karlovy

Volební komise zveřejnila výsledky voleb do Akademického senátu UK na období 2015-2018, které proběhly na 3. LF ve dnech 12. a 13. 11. 2014. Voleb se z celkového počtu 507 oprávněných voličů z řad akademických pracovníků zúčastnilo 130, tj. 25,6 %; odevzdáno bylo 130 hlasovacích lístků, z toho 129 platných. Z celkového počtu 1865 oprávněných voličů z řad studentů se zúčastnilo 297, tj. 15,9 %; odevzdáno bylo 297 hlasovacích lístků, z toho 293 platných.

více zde
10. 11. 2014 Volby zástupců 3. LF UK do Rady vysokých škol a Studentské komory Rady vysokých škol

Akademický senát 3. LF UK zvolil z navržených kandidátů tajnou volbou pro volební období 2015 – 2017 do Rady vysokých škol MUDr. Jana Trnku, Ph.D., do Studentské komory Rady vysokých škol byl v tajné volbě zvolen Jakub Polách, student 5. ročníku všeobecného lékařství, náhradníkem pak David Megvinet, student 2. ročníku všeobecného lékařství. Předseda AS 3. LF UK Mgr. Marek Vácha, Ph.D. děkuje tímto dosavadnímu zástupci 3. LF UK v Radě vysokých škol doc. MUDr. Václavu Báčovi, Ph.D. za práci pro fakultu v minulém funkčním období Rady vysokých škol a všem nově zvoleným přeje hodně elánu a síly v zastupování zájmů 3. LF UK.

více zde
7. 11. 2014 Slavnostní vysazení pamětní lípy

Předseda Akademického senátu 3. LF UK a děkan 3. LF UK u příležitosti 25 let od 17. listopadu 1989 si Vás dovolují srdečně pozvat na slavnostní vysazení pamětní lípy v prostoru před budovou fakulty Ruská 87, Praha 10 dne 11. 11. 2014 v 11:11. hod. Akce potrvá do cca 12 hod. Těšíme se na setkání s Vámi i s Vašimi spolupracovníky. Malé pohoštění po zasazení stromu bude připraveno v prostoru před Syllabovou posluchárnou.

více zde
4. 11. 2014 3. lékařská fakulta na největším festivalu vědy a techniky v České republice

Expozicí zaměřenou na čtyři stěžejní témata významná medicíny – kardiologii, diabetologii, psychotické onemocnění a globální nebezpečí virových onemocnění –se festivalu „Dotkni se vědy“ účastní 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, opakovaně nejlépe hodnocená medicínská vysoká škola v České republice (žebříček Hospodářských novin). 3. lékařská fakulta se představí výstavou v samém centru festivalu v budově Akademie věd v Praze na Národní třídě 3 ve dnech 8. a 9. listopadu, jejíž součástí budou přednášky předních odborníků – diabetologa prof. MUDr. Michala Anděla, CSc., psychiatra prof. MUDr. Cyrila Höschla, DrSc., FRCPsych, kardiologů doc. MUDr. Petra Touška, Ph.D a MUDr. Viktora Kočky, Ph.D a epidemiologa doc. MUDr. Alexander Martin Čelka, CSc. Návštěvníci si kromě expozice s interaktivními prvky budou moci shlédnout hrané i dokumentární filmy s lékařskou tematikou a divadelní skeč studentů fakulty.

více zde
4. 11. 2014 ebrary Academic Complete - elektronické knihy

ebrary Academic Complete - kolekce specializovaných monografií předních producentů, pokrývajících celou akademickou sféru, je dostupná pro UK. Jedná se o polytematickou kolekci odborných elektronických monografií z produkce řady významných vydavatelů (např. Cambridge University Press, Greenwood Press, John Wiley & Sons, S. Karger, McGraw-Hill Book Companies, MIT Press, Palgrave Macmillan, Routledge, Springer/Kluwer a další). Pokrývá obory ekonomie a obchod, humanitní vědy, biologie a fyzika, lékařství, informační technologie, inženýrství a technologie, sociální vědy, pedagogika.

více zde
4. 11. 2014 23. ČESKÁ UROGYNEKOLOGIE - 4. 12. 2014 MUDr. Zmrhal - koordinátor konference

Celostátní konference s mezinárodní účastí pod záštitou děkana fakulty a ředitele FN
Datum konání: čtvrtek 4.12.2014
Místo konání: Clarion Congress Hotel Prague - Kongresový sál Nadir, Freyova 33, Praha 9
https://www.congressprague.cz/kongresy/urogyn2014.html

více zde
29. 10. 2014 Vita Nostra Revue 3/2014

Podzimní VNR 3/2014 se vrací k letním promocím absolventů programu všeobecného lékařství, a to jak seznamem nových lékařů, tak promočními projevy nejen děkana fakulty prof. M. Anděla, ale i absolventů samotných. Sborník věnuje pozornost také těm, kteří jsou v podzimu života, když ve dvou odborných přednáškách (P. Kalvach a Z. Kalvach) upozorňuje na problémy stárnoucích pacientů. Navíc publikuje ukázky z nové knihy Františka Koukolíka „Metuzalém. O stárnutí a stáří“. Autor poukazuje mj. na souvislost mezi počty léčených a uvězněných duševně nemocných (mezititulek „Vize s trhlinami“). Shodou okolností náš sborník vyšel v době, kdy byl ve Žďáru zabit zřejmě schizofreničkou mladý student... Nikoliv náhodou, ale na přání redakce, vznikl článek o jiné mediální kauze; proděkan dr. D. Marx rozebírá okolnosti vraždy pacientky v Rumburku. Tato pochmurná témata doplňují náměty politické (V. Bělohradský, T. Sedláček, J. Veis) a etické (M. Vácha nebo nové desatero papeže Františka). Nezapomněli jsme ani na rozhovory. O tom, co dělají a o čem přemýšlejí se ve VNR svěřují diabetolog prof. M. Kvapil a malíř A. Střížek.

více zde
17. 10. 2014 Volba zástupců fakulty do AS UK na volební období 2015-2018

Volba zástupců fakulty z řad akademických pracovníků a z řad studentů do Akademického senátu Univerzity Karlovy je vyhlášena Akademickým senátem 3. LF UK na 12. a 13. listopadu. Návrhy kandidátů můžete již nyní vhazovat do volebních uren umístěných v přízemí v hale děkanátu, kde najdete i kandidátní lístky k vyplnění. Návrhy můžete podávat do 5. listopadu 2014.

více zde
10. 10. 2014 Očkování proti chřipce pro studenty 3. LF UK zdarma

Z rozhodnutí Kolegia děkana 3. LF UK je v akademickém roce 2014/2015 očkování proti chřipce zdarma pro všechny studenty 3. LF UK. Očkování probíhá v měsíci říjnu až listopadu na Klinice pracovního a cestovního lékařství (Pavilon I) denně v ordinační hodiny. Kontakt: prim. MUDr. J. Malinová. Pro bližší informace je možné volat na tel.: 267 162 685 nebo objednání na www.objednavky.fnkv.cz. Význam očkování u lékařů/studentů spočívá nejen ve vlastní ochraně před vážnými komplikacemi chřipky, ale zejména v ochraně pacientů se závažným onemocněním.

více zde
archiv aktualit