Důležitá zpráva

Spuštění nového webu

Dne 6.3.2015 byly uvedeny do provozu nové webové stránky!

více zde

Kalendář událostí

Dnes < 2018 > < červenec >
Po Út St Čt Pt So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31      

Aktuality

17. 3. 2014 Prezentace předatestačního neurologického kurzu 31.3.2014 - 25.4.2014

Materiály z jednotlivých přednášek prezentovaných na předatestačním neurologickém kurzu, který se koná v termínu od 31.3.2014 do 25.4.2014, budou pro zájemce k dispozici na této stránce.

více zde
6. 3. 2014 Doplněná pravidla pro přípravu atestační práce z neurologie

Do pravidel pro přípravu atestační práce z neurologie byly přidány nové informace. Stáhněte si aktuální verzi, kterou naleznete v detailu aktuality.

více zde
24. 2. 2014 Požadavky na atestační práci oboru Gynekologie a porodnictví

V detailu aktuality naleznete požadavky a formální náležitosti, které je potřeba znát při přípravě atestační práce z oboru Gynekologie a porodnictví.

více zde
21. 2. 2014 Požadavky na atestační práci oboru Lékařská mikrobiologie

V detailu aktuality naleznete požadavky a formální náležitosti, které je potřeba znát při přípravě atestační práce z oboru Lékařská mikrobiologie.

více zde
4. 2. 2014 Požadavky na atestační práci oboru Alergologie a klinická imunologie

V detailu aktuality naleznete požadavky a formální náležitosti, které je potřeba znát při přípravě atestační práce z oboru Alergologie a klinická imunologie.

více zde
24. 1. 2014 Požadavky na obsah atestační práce z oboru Lékařská genetika

V detailu aktuality naleznete požadavky a formální náležitosti, které je potřeba znát při přípravě atestační práce z z oboru Lékařská genetika.

více zde
25. 11. 2013 3 nové základní specializační obory v kompetenci LF

Lékaři se zájmem o obor angiologie, dětská a dorostová psychiatrie a urgentní medicína se mohou zařadit do těchto specializačních oborů již na naší LF. V návaznosti na novelu vyhlášky č. 185/2009 Sb. (ve znění vyhlášky č. 286/2013 Sb.) byly uvedené obory ustanoveny obory základními, a tudíž zabezpečení tohoto specializačního vzdělávání spadá nyní do kompetence lékařských fakult.

více zde
13. 3. 2013 Oftalmologie – změna v logbooku

Vzhledem k nevyhovujícímu znění I. části logbooku pro obor oftalmologie, ve které jsou uvedeny doporučené chirurgické výkony namísto povinných oftalmologických, došlo k úpravě této části logbooku v souladu se vzdělávacím programem oboru oftalmologie. V detailu aktuality naleznete přehled povinných oftamologických výkonů, které musí uchazeč absolvovat za účelem získání certifikátu základního oftalmologického kmene. Tato tabulka slouží jakožto pracovní materiál do doby, než na základě odborných diskuzí dojde ke konečné úpravě znění logbooku pro obor oftalmologie.

více zde
26. 2. 2013 Úpravy vzdělávacích programů základních oborů a certifikovaných kurzů

Upozorňujeme na nové úpravy vzdělávacích programů základních oborů a certifikovaných kurzů (nástavbových oborů) lékařů, které vstoupily v platnost dnem uveřejnění Věstníku MZČR 22. 1. 2013. Z rozhodnutí ředitele Odboru vzdělávání a vědy JUDr. Pavla Jandy je lékařům, kteří přistoupí k vykonání atestační zkoušky v I. pololetí roku 2013, splnění povinnosti absolvování kurzů „Lékařská první pomoc“ a „Základy lékařské etiky, komunikace, managementu a legislativy“, které jsou nyní dle Věstníku Ministerstva zdravotnictví, částka 1, Leden 2013 nově povinni absolvovat, odpuštěno. Pro lékaře, kteří budou atestační zkoušku skládat v II. pololetí roku 2013, je absolvování výše uvedených kurzů již povinné a bez doložení příslušného potvrzení nebude uchazečům výkon atestační zkoušky z důvodu nenaplnění podmínek předepsaných vzdělávacím programem ve znění Věstníku MZ, částka 1, Leden 2013 umožněn. Ostatní úpravy vzdělávacích programů, včetně úpravy vzdělávacího programu oboru gynekologie a porodnictví, jsou platné dnem vydání výše uvedeného věstníku.

více zde
7. 2. 2013 Věstník č. 1/2013

Dne 22.1.2013 byl uveřejněn Věstník č. 1/2013, ve kterém jsou mimo jiné zahrnuty informace týkající se úpravy vzdělávacích programů základních oborů a certifikovaných kurzů (nástavbových oborů) lékařů. Uvedené změny jsou platné datem vydání. http://www.mzcr.cz/Legislativa/dokumenty/vestnik-c1/2013_7341_11.html

více zde
3. 12. 2011 Základní informace o specializačním vzdělávání pro absolventy 3. LF UK

více zde
2. 12. 2011 Informace Ministerstva zdravotnictví České republiky k převodu specializačního vzdělávání na lékařské fakulty

Univerzita Karlova v Praze, Univerzita Palackého v Olomouci a Masarykova univerzita v Brně uzavřely s Ministerstvem zdravotnictví dne 27. září 2011 takzvané veřejnoprávní smlouvy, které řeší převod specializačního vzdělávání lékařů z Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ) na univerzity a vzájemné vztahy mezi ministerstvem, IPVZ a lékařskými fakultami. Na základě těchto smluv dochází k převodu vzdělávání lékařů a zubních lékařů v základních oborech specializačního vzdělávání na univerzity, resp. na sedm lékařských fakult. Tato smlouva se týká výhradně oborů specializačního vzdělávání lékařů a zubních lékařů v základních oborech s výjimkou základního oboru všeobecné praktické lékařství a základního oboru praktické lékařství pro děti a dorost. Převod specializačního vzdělávání se nevztahuje na oblast certifikovaných kurzů (nástavbové obory), specializační vzdělávání farmaceutů ani na oblast nelékařských zdravotnických povolání.

více zde
archiv aktualit