Home > Specializace > Postupy ve specializačním vzdělávání > Ukončení specializačního vzdělávání

Ukončení specializačního vzdělávání

Specializační vzdělávání se ukončuje:

  • na žádost uchazeče
  • rozhodnutím MZČR na základě oznámení 3.LF UK, pokud účastník specializačního vzdělávání závažným způsobem neplní studijní povinnosti
  • atestační zkouškou

20. 2. 2013