Home > Specializace > Postupy ve specializačním vzdělávání > Započtení praxe v zahraničí nebo doktorském studijním programu

Započtení praxe v zahraničí nebo doktorském studijním programu

O započtení odborné praxe absolvované v cizině nebo doktorském studijním programu rozhoduje pouze MZČR.

Formulář je k dispozici na https://ezp.mzcr.cz/VzdelavaniLekari/Formulare, kde žadatel vyplní "Žádost o započtení odborné praxe nebo její části do specializačního vzdělávání" v elektronické podobě do webové aplikace a poté vytiskne, podepíše, opatří kolkem a včetně příloh zašle ministerstvu.

21. 2. 2013