Home > Specializace > Postupy ve specializačním vzdělávání > Změna zařazení do specializačního vzdělávání

Změna zařazení do specializačního vzdělávání

Změna oboru v rámci 3. LF

Uchazeč vyplní "Žádost o zařazení do základního oboru specializačního vzdělávání" a zaškrtne „Žádám o změnu zařazení z oboru do oboru“, dále uchazeč do žádosti uvede své kontaktní údaje a údaje o vzdělání (dle políček ve formuláři).

S vyplněnou žádostí uchazeč doloží : průkaz odbornosti, kde se provede záznam o zrušení původního zařazení do oboru a zapíše se nově registrovaný obor

Uchazeč od 3. LF obdrží: • písemné sdělení o zrušení původního oboru  • sdělení o zařazení do nového oboru • nový logbook. Max. lhůta 30 dnů.

 

Změna pověřené organizace z (MZ, IPVZ, jiná LF) na 3. LF – obor zachován

Uchazeč vyplní "Žádost o registraci účastníka specializačního vzdělávání na lékařské fakultě" a zaškrtne "Žádám o změnu registrace z / na" . Dále uchazeč do žádosti uvede své kontaktní údaje a údaje o vzdělání (dle políček ve formuláři).

S vyplněnou žádostí uchazeč doloží: kopii stránky z průkazu odbornosti se záznamem o zařazení uchazeče v oboru

Uchazeč od 3. LF obdrží: • písemné sdělení o změně registrace do oboru na 3. LF do 30 dnů.

 

Otevření dalšího / nového oboru u jiné organizace než té, u které je uchazeč dosud registrován

Uchazeč smí být evidovaný pouze u jediné pověřené organizace, tudíž se i původní již zahájený obor musí převést na 3. LF

Uchazeč vyplní dvě žádosti

  1. "Žádost o registraci účastníka specializačního vzdělávání na lékařské fakultě" a zaškrtne "Žádám o změnu registrace z organizace / na organizaci a v jakém oboru" (ten, který se převádí z jiné organizace).
  2. "Žádost o zařazení do základního oboru specializačního vzdělávání" (pro nový obor) a zaškrtne "Žádám o zařazení do základního oboru specializačního vzdělávání"

S vyplněnými žádostmi uchazeč doloží: průkaz odbornosti, do kterého provedeme záznam o zařazení do nového oboru

Uchazeč od 3. LF obdrží: • sdělení o změně registrace v již započatém oboru • sdělení o zařazení do nového oboru na 3. LF do 30 dnů • nový logbook

 

Zrušení oboru u jiné pověřené organizace a otevření nového oboru na 3. LF

Uchazeč vyplní dvě žádosti

  1. "Žádost o registraci účastníka specializačního vzdělávání na lékařské fakultě" a zaškrtne „Žádám o změnu registrace z organizace / na organizaci
  2. „Žádost o zařazení do základního oboru specializačního vzdělávání“ a zaškrtne „Žádám o změnu zařazení z oboru / do oboru“

S vyplněnými žádostmi uchazeč doloží: průkaz odbornosti, do kterého se provede záznam o zrušení původního oboru a záznam o zařazení do nového oboru.

Uchazeč od 3. LF obdrží: • sdělení o zrušení původního oboru  • sdělení o zařazení do nového oboru • sdělení o přeregistraci z organizace na organizaci + nový logbook

19. 8. 2013