Bakalářský studijní program: Ošetřovatelství

Obor Všeobecná sestra - kombinovaná forma

I. úsek studia

Povinné předměty

Biologie a genetika , CNSKBI1

Filosofické základy ošetřovatelství , CNSKFZ1

Komunitní péče , CNSKKE1

Lékařská biofyzika , CNSKLB1

Lékařská informatika , CNSKIV1

Mikrobiologie , CNSKMI1

Odborná praxe v semestru I. , CNSKOE1

Odborná praxe v semestru II. , CNSKOM1

Odborná terminologie , CNSKLT1

Ochrana veřejného zdraví , CNSKVD1

Ošetřovatelské postupy I. , CNSKOS1

Ošetřovatelské postupy II. , CNSKOO1

Prázdninová praxe I. , CNSKPR1

První pomoc , CNSKPP1

Rehabilitační ošetřování , CNSKRO1

Sociologie medicíny a zdravotnictví , CNSKSC1

Somatologie , CNSKSO1

Teorie ošetřovatelství I. , CNSKTO1

Základy komunikace , CNSKZK1

Základy lékařské a klinické biochemie , CNSKLC1

Zdravý životní styl , CNSKVZ1

Povinně volitelné předměty

Bazálni stimulace v ošetřovatelské péči I. , CCOCB0003

Obecně teoretická východiska a základy oboru Ošetřovatelství , CCOCB0039

Ošetřovatelské techniky I. , CCOCB0004

Péče o osoby s míšním poškozením , CCOCB0051

Volitelné předměty

Cyklistický kurz , CVOL0049

Cyklistický kurz II. , CVOL0146

Čas jako fenomén lidského života: čas v lidském prožívání a myšlení , CVOL0103

Exkurse Auschwitz/Birkenau , CVOL0096

Filosofie a lékařství , CVOL0104

Hygienicko-ekologická exkurze do Českého Krasu , CVOL0112

Kurz aerobiku - získání licence - Instruktor aerobiku , CVOL0128

Kurz aerobiku - získání licence - Instruktor aerobiku - profesní stupeň , CVOL0152

Kurz balančích technik , CVOL0147

Kurz golfu - získání osvědčení pro hru na golfovém hřišti , CVOL0149

Kurz golfu pro začátečníky se získáním osvědčení pro hru na golfových hřištích , CVOL0061

Kurz kanoistiky , CVOL0122

Kurz lezení na umělé stěně , CVOL0148

Kurz Nordic walking , CVOL0120

Kurz sebeobrany , CVOL0118

Kurz zvyšování fyzické připravenosti , CVOL0121

Letní sportovní kurz , CNSSC1N

Letní sportovní kurz I. , CVOL0164

Odborné semináře dle výběru I. , CVOLZV1

Péče o osoby s míšním poškozením , CVOL0126

Prevence syndromu vyhoření , CVOL0048

Redukční a rekondiční kurz , CVOL0042

Redukční a rekondiční kurz II. , CVOL0043

Sanitářský kurz , CVOL0125

Sterilizace - důležitý článek prevence nozokomiálních nákaz , CVOL0173

Taneční kurz , CVOL0046

Taneční kurz pro začátečníky a mírně pokročilé , CVOL0151

Tělesná výchova 1 , CNSSP1

Turistika za poznáním Prahy a okolí , CVOL0047

Základní potápěčský kurz OWD (Open Water Diver)- EDS , CVOL0127

Zdravý životní styl , CVOL0040

Zdravý životní styl , CVOL0041

Zimní sportovní kurz , CNSWC1N

II. úsek studia

Povinné předměty

Bakalářská práce I. , CNSK002P2

Etika v ošetřovatelství , CNSKEO2

Farmakologie , CNSKFA2

Intenzivní péče , CNSK012P2

Klinická propedeutika , CNSK009P2

Odborná praxe v semestru III. , CNSK006P2

Odborná praxe v semestru IV. , CNSK007P2

Ošetřovatelská péče v dermatovenerologii , CNSK013P2

Ošetřovatelské postupy III. , CNSK003P2

Ošetřovatelské postupy IV. , CNSK004P2

Ošetřovatelství v chirurgických oborech I. , CNSK011P2

Ošetřovatelství v interních oborech I. , CNSK010P2

Patologická anatomie a fyziologie , CNSKPA2

Prázdninová praxe II. , CNSK008P2

Psychologie v ošetřovatelství , CNSKPO2

Teorie ošetřovatelství II. , CNSK005P2

Výzkum v ošetřovatelství , CNSK001P2

Výživa , CNSKVY2

Povinně volitelné předměty

Bazálni stimulace v ošetřovatelské péči II. (určeno pouze pro držitele certifikátu za základní kurz bazální stimulace) , CCOCB0021

Emergentní ošetřovatelství I , CCOCB0037

Emergentní ošetřovatelství I. , CCOCB0038

Ošetřovatelské techniky II. , CCOCB0009

Paliativní péče , CCOCB0026

Practical English - selected nursing procedures , CCOCB0036

Praktikum v nemocnici II. , CCOCB0008

Volitelné předměty

Cyklistický kurz , CVOL0049

Cyklistický kurz II. , CVOL0146

Čas jako fenomén lidského života: čas v lidském prožívání a myšlení , CVOL0103

Exkurse Auschwitz/Birkenau , CVOL0096

Filosofie a lékařství , CVOL0104

Hygienicko-ekologická exkurze do Českého Krasu , CVOL0112

Kurz aerobiku - získání licence - Instruktor aerobiku , CVOL0128

Kurz aerobiku - získání licence - Instruktor aerobiku - profesní stupeň , CVOL0152

Kurz balančích technik , CVOL0147

Kurz golfu - získání osvědčení pro hru na golfovém hřišti , CVOL0149

Kurz golfu pro začátečníky se získáním osvědčení pro hru na golfových hřištích , CVOL0061

Kurz lezení na umělé stěně , CVOL0148

Kurz Nordic walking , CVOL0120

Kurz pro neplavce nebo plavce - začátečníky , CVOL0119

Kurz sebeobrany , CVOL0118

Kurz zvyšování fyzické připravenosti , CVOL0121

Letní sportovní kurz , CNSSC1N

Letní sportovní kurz II. , CVOL0165

Odborné semináře dle výběru II. , CVOLZV2

Paliativní péče , CNSPP2

Péče o osoby s míšním poškozením , CVOL0126

Prevence syndromu vyhoření , CVOL0048

Propuštění z akutních lůžek , CVOL0130

Přípravný kurz pro získání licence: Vodní záchranář - PLAVČÍK , CVOL0044

Redukční a rekondiční kurz , CVOL0042

Redukční a rekondiční kurz II. , CVOL0043

Sterilizace - důležitý článek prevence nozokomiálních nákaz , CVOL0173

Taneční kurz , CVOL0046

Taneční kurz pro začátečníky a mírně pokročilé , CVOL0151

Tělesná výchova 2 , CNSSP2

Turistika za poznáním Prahy a okolí , CVOL0047

Záchranářský kurz - získání licence: Vodní záchranář - PLAVČÍK , CVOL0045

Záchranářský kurz (přípravný kurz II.) - získání licence: Vodní záchranář - PLAVČÍK , CVOL0150

Základní potápěčský kurz OWD (Open Water Diver)- EDS , CVOL0127

Zdravotní péče o osoby bez domova , CVOL0154

Zdravý životní styl , CVOL0040

Zdravý životní styl , CVOL0041

Zimní sportovní kurz , CNSWC1N

III. úsek studia

Povinné předměty

Bakalářská práce - obhajoba , CVSBAK3PR

Humanitní vědy , CNSK024Z3

Odborná praxe v semestru V. , CNSK017P2

Odborná praxe v semestru VI. , CNSK018P2

Ošetřovatelská péče ve stomatologii , CNSK020P2

Ošetřovatelská péče v oftalmologii , CNSK022P2

Ošetřovatelská péče v ORL , CNSK021P2

Ošetřovatelské postupy V. , CNSK015P2

Ošetřovatelstsví v chirurgických oborech II. , CNSKCO3

Ošetřovatelství , CNSK023Z3

Ošetřovatelství v gynekologii a porodnictví , CNSKOG3

Ošetřovatelství v interních oborech II. , CNSKIO3

Ošetřovatelství v klinických oborech , CNSK025Z3

Pedagogika v ošetřovatelství , CNSKPO3

Pediatrické ošetřovatelství , CNSKPS3

Psychiatrické ošetřovatelství , CNSK019P2

Seminář bakalářské práce II. , CNSKBP3

Teorie ošetřovatelství III. , CNSK016P2

Veřejné zdravotnictví , CNSK014P2

Základy ekonomiky a řízení , CNSKZE3

Zdravotnické právo , CNSKMP3

Povinně volitelné předměty

Edukace a psychosociální péče v pediatrii , CCOCB0032

Emergentní ošetřovatelství II , CCOCB0038

Emergentní ošetřovatelství III. , CCOCB0052

Prevence syndromu vyhoření , CCOCB0030

Radost a hra jako nástroj účinné komunikace s dětmi , CCOCB0053

Zdravý životní styl , CVOL0041

Volitelné předměty

Cyklistický kurz , CVOL0049

Cyklistický kurz II. , CVOL0146

Čas jako fenomén lidského života: čas v lidském prožívání a myšlení , CVOL0103

Exkurse Auschwitz/Birkenau , CVOL0096

Filosofie a lékařství , CVOL0104

Hygienicko-ekologická exkurze do Českého Krasu , CVOL0112

Kurz aerobiku - získání licence - Instruktor aerobiku , CVOL0128

Kurz aerobiku - získání licence - Instruktor aerobiku - profesní stupeň , CVOL0152

Kurz balančích technik , CVOL0147

Kurz golfu - získání osvědčení pro hru na golfovém hřišti , CVOL0149

Kurz golfu pro začátečníky se získáním osvědčení pro hru na golfových hřištích , CVOL0061

Kurz kanoistiky , CVOL0122

Kurz lezení na umělé stěně , CVOL0148

Kurz Nordic walking , CVOL0120

Kurz pro neplavce nebo plavce - začátečníky , CVOL0119

Kurz sebeobrany , CVOL0118

Kurz zvyšování fyzické připravenosti , CVOL0121

Letní sportovní kurz , CNSSC1N

Letní sportovní kurz III. , CVOL0166

Odborné semináře dle výběru III. , CVOLZV3

Péče o osoby s míšním poškozením , CVOL0126

Propuštění z akutních lůžek , CVOL0130

Přípravný kurz pro získání licence: Vodní záchranář - PLAVČÍK , CVOL0044

Redukční a rekondiční kurz , CVOL0042

Redukční a rekondiční kurz II. , CVOL0043

Sterilizace - důležitý článek prevence nozokomiálních nákaz , CVOL0173

Taneční kurz , CVOL0046

Taneční kurz pro začátečníky a mírně pokročilé , CVOL0151

Tělesná výchova 3 , CNSSP3

Turistika za poznáním Prahy a okolí , CVOL0047

Záchranářský kurz - získání licence: Vodní záchranář - PLAVČÍK , CVOL0045

Záchranářský kurz (přípravný kurz II.) - získání licence: Vodní záchranář - PLAVČÍK , CVOL0150

Základní potápěčský kurz OWD (Open Water Diver)- EDS , CVOL0127

Zdravotní péče o osoby bez domova , CVOL0154

Zdravý životní styl , CVOL0040

Zdravý životní styl , CVOL0041

Zimní sportovní kurz , CNSWC1N

Obor Všeobecná sestra

I. úsek studia

Povinné předměty

Biologie a genetika , CNSBI1

Filosofické základy ošetřovatelství , CNSPB1

Komunitní péče , CNSKP1

Lékařská biofyzika , CNSBF1

Lékařská informatika , CNSIC1

Mikrobiologie , CNSMI1

Odborná praxe v semestru I. , CNSOS1

Odborná praxe v semestru II. , CNSOE1

Odborná terminologie , CNSLT1

Ochrana veřejného zdraví , CNSVZ1

Ošetřovatelské postupy I. , CNSOP1

Ošetřovatelské postupy II. , CNSOO1

Prázdninová praxe I. , CNSPX1

První pomoc , CNSEM1

Rehabilitační ošetřování , CNSNR1

Sociologie medicíny a zdravotnictví , CNSSC1

Somatologie , CNSSO1

Teorie ošetřovatelství I. , CNSTO1

Základy komunikace , CNSZK1

Základy lékařské a klinické biochemie , CNSCH1

Zdravý životní styl , CNSEH1

Povinně volitelné předměty

Bazálni stimulace v ošetřovatelské péči I. , CCOCB0003

Obecně teoretická východiska a základy oboru Ošetřovatelství , CCOCB0039

Péče o osoby s míšním poškozením , CCOCB0051

Volitelné předměty

Cyklistický kurz , CVOL0049

Cyklistický kurz II. , CVOL0146

Čas jako fenomén lidského života: čas v lidském prožívání a myšlení , CVOL0103

Exkurse Auschwitz/Birkenau , CVOL0096

Filosofie a lékařství , CVOL0104

Hygienicko-ekologická exkurze do Českého Krasu , CVOL0112

Kurz aerobiku - získání licence - Instruktor aerobiku , CVOL0128

Kurz aerobiku - získání licence - Instruktor aerobiku - profesní stupeň , CVOL0152

Kurz balančích technik , CVOL0147

Kurz golfu - získání osvědčení pro hru na golfovém hřišti , CVOL0149

Kurz golfu pro začátečníky se získáním osvědčení pro hru na golfových hřištích , CVOL0061

Kurz kanoistiky , CVOL0122

Kurz lezení na umělé stěně , CVOL0148

Kurz Nordic walking , CVOL0120

Kurz sebeobrany , CVOL0118

Kurz zvyšování fyzické připravenosti , CVOL0121

Lékařská etika pro praxi , CVOL0157

Letní sportovní kurz , CNSSC1N

Letní sportovní kurz I. , CVOL0164

Péče o osoby s míšním poškozením , CVOL0126

Prevence syndromu vyhoření , CVOL0048

Psychiatrie a společnost , CVOL0163

Redukční a rekondiční kurz , CVOL0043

Redukční a rekondiční kurz I. , CVOL0042

Reminiscenční terapie , CVOL0116

Sanitářský kurz , CVOL0125

Sterilizace - důležitý článek prevence nozokomiálních nákaz , CVOL0173

Taneční kurz , CVOL0046

Taneční kurz pro začátečníky a mírně pokročilé , CVOL0151

Tělesná výchova 1 , CNSSP1

Turistika za poznáním Prahy a okolí , CVOL0047

Working with stress I. , CVOLWS1

Working with stress II. , CVOLWS3

Základní potápěčský kurz OWD (Open Water Diver)- EDS , CVOL0127

Zdravý životní styl , CVOL0040

Zimní sportovní kurz , CNSWC1N

II. úsek studia

Povinné předměty

Bakalářská práce I. , CNS001P2

Etika v ošetřovatelství , CNSET2

Farmakologie , CNSPM2

Intenzivní péče , CNS011P2

Klinická propedeutika , CNS008P2

Odborná praxe v semestru III. , CNS005P2

Odborná praxe v semestru IV. , CNS006P2

Ošetřovatelská péče v dermatovenerologii , CNS012P2

Ošetřovatelské postupy III. , CNS002P2

Ošetřovatelské postupy IV. , CNS003P2

Ošetřovatelství v chirurgických oborech I. , CNS010P2

Ošetřovatelství v interních oborech I. , CNS009P2

Patologická anatomie a fyziologie , CNSPT2

Prázdninová praxe II. , CNSPX2

Psychologie v ošetřovatelství , CNSPS2

Teorie ošetřovatelství II. , CNS004P2

Výzkum v ošetřovatelství , CNS007P2

Výživa , CNSNT2

Povinně volitelné předměty

Bazálni stimulace v ošetřovatelské péči II. (určeno pouze pro držitele certifikátu za základní kurz bazální stimulace) , CCOCB0021

Emergentní ošetřovatelství I , CCOCB0037

Emergentní ošetřovatelství I. , CCOCB0038

Emergentní ošetřovatelství II. , CCOCB0047

Ochrana zdraví při práci (se zaměřením na zdravotnictví) , CCOCB0027

Paliativní péče , CCOCB0026

Practical English - selected nursing procedures , CCOCB0036

Praktikum v nemocnici II. , CCOCB0008

Prevence syndromu vyhoření , CCOCB0030

Zdravotní rizika v pracovním prostředí (se zaměřením na ošetřovatelství) , CCOCB0016

Volitelné předměty

Cyklistický kurz , CVOL0049

Cyklistický kurz II. , CVOL0146

Čas jako fenomén lidského života: čas v lidském prožívání a myšlení , CVOL0103

Exkurse Auschwitz/Birkenau , CVOL0096

Exkurse Auschwitz/Birkenau , CVOL1006

Filosofie a lékařství , CVOL0104

Hygienicko-ekologická exkurze do Českého Krasu , CVOL0112

Interdisciplinary course on palliative and end of life care , CVOLPC2

Kurz aerobiku - získání licence - Instruktor aerobiku , CVOL0128

Kurz aerobiku - získání licence - Instruktor aerobiku - profesní stupeň , CVOL0152

Kurz balančích technik , CVOL0147

Kurz golfu - získání osvědčení pro hru na golfovém hřišti , CVOL0149

Kurz golfu pro začátečníky se získáním osvědčení pro hru na golfových hřištích , CVOL0061

Kurz kanoistiky , CVOL0122

Kurz lezení na umělé stěně , CVOL0148

Kurz Nordic walking , CVOL0120

Kurz pro neplavce nebo plavce - začátečníky , CVOL0119

Kurz sebeobrany , CVOL0118

Kurz zvyšování fyzické připravenosti , CVOL0121

Lékařská etika pro praxi , CVOL0157

Letní sportovní kurz , CNSSC1N

Letní sportovní kurz II. , CVOL0165

Paliativní péče , CNSPP2

Péče o osoby s míšním poškozením , CVOL0126

Prevence syndromu vyhoření , CVOL0048

Propuštění z akutních lůžek , CVOL0130

Přípravný kurz pro získání licence: Vodní záchranář - PLAVČÍK , CVOL0044

Psychiatrie a společnost , CVOL0163

Redukční a rekondiční kurz , CVOL0043

Redukční a rekondiční kurz I. , CVOL0042

Reminiscenční terapie , CVOL0116

Sterilizace - důležitý článek prevence nozokomiálních nákaz , CVOL0173

Taneční kurz , CVOL0046

Taneční kurz pro začátečníky a mírně pokročilé , CVOL0151

Tělesná výchova 2 , CNSSP2

Turistika za poznáním Prahy a okolí , CVOL0047

Úvod do praktické metodologie vědecké práce , CVOL0132

Working with stress I. , CVOLWS1

Working with stress II. , CVOLWS3

Záchranářský kurz - získání licence: Vodní záchranář - PLAVČÍK , CVOL0045

Záchranářský kurz (přípravný kurz II.) - získání licence: Vodní záchranář - PLAVČÍK , CVOL0150

Základní potápěčský kurz OWD (Open Water Diver)- EDS , CVOL0127

Zdravotní péče o osoby bez domova , CVOL0154

Zdravý životní styl , CVOL0040

Zimní sportovní kurz , CNSWC1N

III. úsek studia

Povinné předměty

Bakalářská práce - obhajoba , CVSBAK3PR

Humanitní vědy , CNS024Z3

Odborná praxe v semestru V. , CNS016P3

Odborná praxe v semestru VI. , CNS017P3

Ošetřovatelská péče ve stomatologii , CNS018P3

Ošetřovatelská péče v oftalmologii , CNS020P3

Ošetřovatelská péče v ORL , CNS019P3

Ošetřovatelské postupy V. , CNS014P3

Ošetřovatelství , CNS023Z3

Ošetřovatelství v gynekologii a porodnictví , CNSNG3

Ošetřovatelství v chirurgických oborech II. , CNSNS3

Ošetřovatelství v interních oborech II. , CNSNI3

Ošetřovatelství v klinických oborech , CNS025Z3

Pedagogika v ošetřovatelství , CNSPG3

Pediatrické ošetřovatelství , CNSND3

Psychiatrické ošetřovatelství , CNS021P3

Seminář bakalářské práce II. , CNSBW3

Teorie ošetřovatelství III. , CNS015P3

Veřejné zdravotnictví , CNS013P3

Základy ekonomiky a řízení , CNSBE3

Zdravotnické právo , CNSMR3

Povinně volitelné předměty

Edukace a psychosociální péče v pediatrii , CCOCB0032

Emergentní ošetřovatelství III. , CCOCB0052

Ochrana zdraví při práci (se zaměřením na zdravotnictví) , CCOCB0027

Radost a hra jako nástroj účinné komunikace s dětmi , CCOCB0053

Zdravotní rizika v pracovním prostředí (se zaměřením na ošetřovatelství) , CCOCB0016

Volitelné předměty

Cyklistický kurz , CVOL0049

Cyklistický kurz II. , CVOL0146

Čas jako fenomén lidského života: čas v lidském prožívání a myšlení , CVOL0103

Exkurse Auschwitz/Birkenau , CVOL0096

Exkurse Auschwitz/Birkenau , CVOL1006

Filosofie a lékařství , CVOL0104

Hygienicko-ekologická exkurze do Českého Krasu , CVOL0112

Kurz aerobiku - získání licence - Instruktor aerobiku , CVOL0128

Kurz aerobiku - získání licence - Instruktor aerobiku - profesní stupeň , CVOL0152

Kurz balančích technik , CVOL0147

Kurz golfu - získání osvědčení pro hru na golfovém hřišti , CVOL0149

Kurz golfu pro začátečníky se získáním osvědčení pro hru na golfových hřištích , CVOL0061

Kurz kanoistiky , CVOL0122

Kurz lezení na umělé stěně , CVOL0148

Kurz Nordic walking , CVOL0120

Kurz pro neplavce nebo plavce - začátečníky , CVOL0119

Kurz sebeobrany , CVOL0118

Kurz zvyšování fyzické připravenosti , CVOL0121

Lékařská etika pro praxi , CVOL0157

Letní sportovní kurz , CNSSC1N

Letní sportovní kurz III. , CVOL0166

Péče o osoby s míšním poškozením , CVOL0126

Prevence syndromu vyhoření , CVOL0048

Propuštění z akutních lůžek , CVOL0130

Přípravný kurz pro získání licence: Vodní záchranář - PLAVČÍK , CVOL0044

Psychiatrie a společnost , CVOL0163

Redukční a rekondiční kurz , CVOL0043

Redukční a rekondiční kurz I. , CVOL0042

Reminiscenční terapie , CVOL0116

Sterilizace - důležitý článek prevence nozokomiálních nákaz , CVOL0173

Taneční kurz , CVOL0046

Taneční kurz pro začátečníky a mírně pokročilé , CVOL0151

Tělesná výchova 3 , CNSSP3

Turistika za poznáním Prahy a okolí , CVOL0047

Úvod do praktické metodologie vědecké práce , CVOL0132

Working with stress I. , CVOLWS1

Working with stress II. , CVOLWS3

Záchranářský kurz - získání licence: Vodní záchranář - PLAVČÍK , CVOL0045

Záchranářský kurz (přípravný kurz II.) - získání licence: Vodní záchranář - PLAVČÍK , CVOL0150

Základní potápěčský kurz OWD (Open Water Diver)- EDS , CVOL0127

Základy léčby bolesti , CVOL0068

Zdravotní péče o osoby bez domova , CVOL0154

Zdravý životní styl , CVOL0040

Zimní sportovní kurz , CNSWC1N