Bakalářský studijní program: Specializace ve zdravotnictví

Obor Dentální hygienistka

I. úsek studia

Povinné předměty

Biologie , CDHBI1

Dentální hygiena , CDHDH1

Hygienický provoz zdravotnického zařízení , CDHHP1

Komunikace a psychologie I. , CDHPS1

Odborná praxe prázdninová , CDHOR1

Odborná praxe v semestru , CDHOP1

První pomoc , CDHPP1

Sociologie , CDHSC1

Somatologie , CDHSO1

Výpočetní technika a informatika , CDHVT1

Základy lékařské chemie a biochemie , CDHLC1

Zobrazovací metody a radiační ochrana I. , CDHRF1

Zubní lékařství , CDHZL1

Volitelné předměty

Anglická dentální terminologie , CVOL0085

Cyklistický kurz , CVOL0049

Cyklistický kurz II. , CVOL0146

Čas jako fenomén lidského života: čas v lidském prožívání a myšlení , CVOL0103

Exkurse Auschwitz/Birkenau , CVOL0096

Filosofie a lékařství , CVOL0104

Hygienicko-ekologická exkurze do Českého Krasu , CVOL0112

Kurz aerobiku - získání licence - Instruktor aerobiku , CVOL0128

Kurz aerobiku - získání licence - Instruktor aerobiku - profesní stupeň , CVOL0152

Kurz balančích technik , CVOL0147

Kurz golfu - získání osvědčení pro hru na golfovém hřišti , CVOL0149

Kurz golfu pro začátečníky se získáním osvědčení pro hru na golfových hřištích , CVOL0061

Kurz kanoistiky , CVOL0122

Kurz lezení na umělé stěně , CVOL0148

Kurz Nordic walking , CVOL0120

Kurz sebeobrany , CVOL0118

Kurz zvyšování fyzické připravenosti , CVOL0121

Lékařská etika pro praxi , CVOL0157

Letní sportovní kurz , CDHLK1

Letní sportovní kurz , CNSSC1N

Letní sportovní kurz I. , CVOL0164

Prevence syndromu vyhoření , CVOL0048

Psychiatrie a společnost , CVOL0163

Redukční a rekondiční kurz , CVOL0043

Redukční a rekondiční kurz I. , CVOL0042

Taneční kurz , CVOL0046

Taneční kurz pro začátečníky a mírně pokročilé , CVOL0151

Tělesná výchova 1 , CDHTV1

Turistika za poznáním Prahy a okolí , CVOL0047

Working with stress I. , CVOLWS1

Working with stress II. , CVOLWS3

Základní potápěčský kurz OWD (Open Water Diver)- EDS , CVOL0127

Zdravý životní styl , CVOL0040

Zimní sportovní kurz , CDHZK1

Zimní sportovní kurz , CNSWC1N

II. úsek studia

Povinné předměty

Dermatologie a onemocnění ústní sliznice , CDHDE2

Edukační proces , CDH001P2

Farmakologie , CDHFA2

Fyziologie výživy , CDHFV2

Lékařská etika , CDHLE2

Mikrobiologie, imunologie , CDHMI2

Odborná praxe prázdninová II. , CDHOP2

Odborná praxe v semestru II. , CDHOS2

Parodontologie a dentální hygiena , CDHPD2

Patologická anatomie , CDHPA2

Patologická fyziologie , CDHPF2

Preventivní stomatologie , CDHPS2

Seminář k bakalářské práci I. , CDHSB2

Zobrazovací metody a radiační ochrana II. , CDH002P2

Zubní lékařství II. , CDHZL2

Volitelné předměty

Cyklistický kurz , CVOL0049

Cyklistický kurz II. , CVOL0146

Čas jako fenomén lidského života: čas v lidském prožívání a myšlení , CVOL0103

Exkurse Auschwitz/Birkenau , CVOL0096

Filosofie a lékařství , CVOL0104

Hygienicko-ekologická exkurze do Českého Krasu , CVOL0112

Kurz aerobiku - získání licence - Instruktor aerobiku , CVOL0128

Kurz aerobiku - získání licence - Instruktor aerobiku - profesní stupeň , CVOL0152

Kurz balančích technik , CVOL0147

Kurz golfu - získání osvědčení pro hru na golfovém hřišti , CVOL0149

Kurz golfu pro začátečníky se získáním osvědčení pro hru na golfových hřištích , CVOL0061

Kurz kanoistiky , CVOL0122

Kurz lezení na umělé stěně , CVOL0148

Kurz Nordic walking , CVOL0120

Kurz pro neplavce nebo plavce - začátečníky , CVOL0119

Kurz sebeobrany , CVOL0118

Kurz zvyšování fyzické připravenosti , CVOL0121

Lékařská etika pro praxi , CVOL0157

Letní sportovní kurz , CDHLK1

Letní sportovní kurz , CNSSC1N

Letní sportovní kurz II. , CVOL0165

Prevence syndromu vyhoření , CVOL0048

Přípravný kurz pro získání licence: Vodní záchranář - PLAVČÍK , CVOL0044

Psychiatrie a společnost , CVOL0163

Redukční a rekondiční kurz , CVOL0043

Redukční a rekondiční kurz I. , CVOL0042

Taneční kurz , CVOL0046

Taneční kurz pro začátečníky a mírně pokročilé , CVOL0151

Tělesná výchova 2 , CDHTV2

Turistika za poznáním Prahy a okolí , CVOL0047

Úvod do praktické metodologie vědecké práce , CVOL0132

Working with stress I. , CVOLWS1

Working with stress II. , CVOLWS3

Záchranářský kurz - získání licence: Vodní záchranář - PLAVČÍK , CVOL0045

Záchranářský kurz (přípravný kurz II.) - získání licence: Vodní záchranář - PLAVČÍK , CVOL0150

Základní potápěčský kurz OWD (Open Water Diver)- EDS , CVOL0127

Zdravý životní styl , CVOL0040

Zimní sportovní kurz , CDHZK1

Zimní sportovní kurz , CNSWC1N

III. úsek studia

Povinné předměty

Dentální hygiena , CSZZ3DH02

Dentální hygienistka - bakalářská práce , CDHBAK3

Ekonomika, management a řízení , CDH001P3

Epidemiologie , CDH002P3

Epidemiologie , CDHEP3

Infekce , CDHIN3

Komunikace a psychologie II. , CDHPS3

Legislativa a veřejné zdravotnictví , CDH003P3

Legislativa a veřejné zdravotnictví , CDHLV3

Odborná praxe v semestru III. , CDHOP3

Parodontologie , CDH004P3

Parodontologie , CDHPA3

Parodontologie , CSZZ3DH2

Preventivní lékařství , CDHPL3

Preventivní stomatologie , CSZZ3DH01

Preventivní stomatologie a dentální hygiena , CDHPD3

Preventivní stomatologie a dentální hygiena , CSZZ3DH1

Psychologie a sociologie , CSZZ3DH3

Seminář k bakalářské práci II. , CDH005P3

Seminář k bakalářské práci II. , CDHSB3

Základy klinické medicíny a urgentní stavy , CDHUS3

Volitelné předměty

Cyklistický kurz , CVOL0049

Cyklistický kurz II. , CVOL0146

Čas jako fenomén lidského života: čas v lidském prožívání a myšlení , CVOL0103

Exkurse Auschwitz/Birkenau , CVOL0096

Filosofie a lékařství , CVOL0104

Hygienicko-ekologická exkurze do Českého Krasu , CVOL0112

Kurz aerobiku - získání licence - Instruktor aerobiku , CVOL0128

Kurz aerobiku - získání licence - Instruktor aerobiku - profesní stupeň , CVOL0152

Kurz balančích technik , CVOL0147

Kurz golfu - získání osvědčení pro hru na golfovém hřišti , CVOL0149

Kurz golfu pro začátečníky se získáním osvědčení pro hru na golfových hřištích , CVOL0061

Kurz kanoistiky , CVOL0122

Kurz lezení na umělé stěně , CVOL0148

Kurz Nordic walking , CVOL0120

Kurz pro neplavce nebo plavce - začátečníky , CVOL0119

Kurz sebeobrany , CVOL0118

Kurz zvyšování fyzické připravenosti , CVOL0121

Lékařská etika pro praxi , CVOL0157

Letní sportovní kurz , CDHLK1

Letní sportovní kurz , CNSSC1N

Letní sportovní kurz III. , CVOL0166

Prevence syndromu vyhoření , CVOL0048

Přípravný kurz pro získání licence: Vodní záchranář - PLAVČÍK , CVOL0044

Psychiatrie a společnost , CVOL0163

Redukční a rekondiční kurz , CVOL0043

Redukční a rekondiční kurz I. , CVOL0042

Taneční kurz , CVOL0046

Taneční kurz pro začátečníky a mírně pokročilé , CVOL0151

Tělesná výchova 3 , CDHTV3

Turistika za poznáním Prahy a okolí , CVOL0047

Úvod do praktické metodologie vědecké práce , CVOL0132

Working with stress I. , CVOLWS1

Working with stress II. , CVOLWS3

Záchranářský kurz - získání licence: Vodní záchranář - PLAVČÍK , CVOL0045

Záchranářský kurz (přípravný kurz II.) - získání licence: Vodní záchranář - PLAVČÍK , CVOL0150

Základní potápěčský kurz OWD (Open Water Diver)- EDS , CVOL0127

Zdravý životní styl , CVOL0040

Zimní sportovní kurz , CDHZK1

Zimní sportovní kurz , CNSWC1N

Obor Fyzioterapie

I. úsek studia

Povinné předměty

Anatomie + histologie , CRHBAN1

Biofyzika , CRHBBF1

Biologie a genetika , CRHBBI1

Fyzikální léčebné metody , CRHBFM1

Fyziologie , CRHBPH1

Fyzioterapie I. - vyšetřovací metody , CRHBPP1

Kineziologie , CRHBKI1

Legislativa a zdravotní péče a Medicínské právo , CRHBLP1

Lékařská etika , CRHBET1

Lékařská terminologie , CRHBMT1

Masáž a měkké techniky , CRHBST1

Odborná angličtina I. , CRHBEN1

Odborná letní praxe , CRHBPC1

První pomoc , CRHBEM1

Rehabilitační propedeutika/Základy fyzioterapie , CRHBPR1

Základy biomechaniky , CRHBZB1

Základy biostatistiky a metodologie vědecké práce , CRHBZP1

Základy lékařské chemie a biochemie , CRHBCH1

Základy pedagogiky/Speciální pedagogika , CRHB003P1

Povinně volitelné předměty

Klinické vyšetření ve fyzioterapii - kasuistiky , CCOCB0040

Přístrojová vyšetření ve fyzioterapii , CCOCB0041

Úvod do Feldenkraisovy metody , CCOCB0042

Volitelné předměty

Angličtina pro fyzioterapeuty , CVOL0145

Cyklistický kurz , CVOL0049

Cyklistický kurz II. , CVOL0146

Čas jako fenomén lidského života: čas v lidském prožívání a myšlení , CVOL0103

Exkurse Auschwitz/Birkenau , CVOL0096

Filosofie a lékařství , CVOL0104

Hygienicko-ekologická exkurze do Českého Krasu , CVOL0112

Jak psát seminární práci? , CVOL0174

Klinické vyšetření ve fyzioterapii - kasuistiky , CCVOLKV1

Kurz aerobiku - získání licence - Instruktor aerobiku , CVOL0128

Kurz aerobiku - získání licence - Instruktor aerobiku - profesní stupeň , CVOL0152

Kurz balančích technik , CVOL0147

Kurz golfu - získání osvědčení pro hru na golfovém hřišti , CVOL0149

Kurz golfu pro začátečníky se získáním osvědčení pro hru na golfových hřištích , CVOL0061

Kurz kanoistiky , CVOL0122

Kurz lezení na umělé stěně , CVOL0148

Kurz Nordic walking , CVOL0120

Kurz sebeobrany , CVOL0118

Kurz zvyšování fyzické připravenosti , CVOL0121

Lékařská etika pro praxi , CVOL0157

Letní sportovní kurz , CNSSC1N

Letní sportovní kurz , CRHBSC1N

Letní sportovní kurz I. , CVOL0164

Prevence syndromu vyhoření , CVOL0048

Přístrojová vyšetření ve fyzioterapii , CVOLPV1

Psychiatrie a společnost , CVOL0163

Redukční a rekondiční kurz I. , CVOL0042

Redukční a rekondiční kurz II. , CVOL0043

Reminiscenční terapie , CVOL0116

Taneční kurz , CVOL0046

Taneční kurz pro začátečníky a mírně pokročilé , CVOL0151

Tělesná výchova 1 , CRHBSP1

Turistika za poznáním Prahy a okolí , CVOL0047

Úvod do Feldenkraisovy metody , CVOL0124

Včasná neurorehabilitace , CVOL0071

Working with stress I. , CVOLWS1

Working with stress II. , CVOLWS3

Základní potápěčský kurz OWD (Open Water Diver)- EDS , CVOL0127

Zdravý životní styl , CVOL0040

Zimní sportovní kurz , CNSWC1N

Zimní sportovní kurz , CRHBWC1N

II. úsek studia

Povinné předměty

Ergoterapie - základy , CRHBEG2

Fyzioterapie II. - metody a koncepty kineziterapie , CRHBPY2

Hygiena a epidemiologie , CRHBHY2

Interní obory , CRHBIM2

Klinická neurofyziologie , CRH001P2

Neurologie , CRHBNE2

Odborná angličtina II. , CRHBEN2

Odborná letní praxe , CRHBPC2

Psychologie pro fyzioterapeuty , CRH002P2

Základy biostatistiky a metodologie vědecké práce , CRHB003P2

Základy farmakologie , CRHBPM2

Základy patologické anatomie , CRHBPA2

Základy patologické fyziologie , CRHBPH2

Zobrazovací metody , CRHBZM2

Povinně volitelné předměty

Kineziterapie - kasuistiky , CCOCB0043

Metodologie bakalářské práce , CCOCB0050

Pokročilá angličtina pro fyzioterapeuty , CCOCB0046

Přístrojová vyšetření ve fyzioterapii , CCOCB0041

Psychosomatické přístupy ve fyzioterapii , CCOCB0045

Senzomotorická stimulace , CCOCB0044

Topographical anatomy for new rehabilitations methods I , CCOCB0048

Topographical anatomy for new rehabilitations methods I , CVOL1013

Topographical anatomy for new rehabilitations methods II , CCOCB0049

Topographical anatomy for new rehabilitations methods II , CVOL0030

Vybrané aspekty z biomechaniky , CCOCB0055

Volitelné předměty

Balneologie , CVOLBA2

Cyklistický kurz , CVOL0049

Cyklistický kurz II. , CVOL0146

Čas jako fenomén lidského života: čas v lidském prožívání a myšlení , CVOL0103

Exkurse Auschwitz/Birkenau , CVOL0096

Filosofie a lékařství , CVOL0104

Hygienicko-ekologická exkurze do Českého Krasu , CVOL0112

Interdisciplinary course on palliative and end of life care , CVOLPC2

Kineziterapie - kasuistiky , CVOLKK2

Kurz aerobiku - získání licence - Instruktor aerobiku , CVOL0128

Kurz aerobiku - získání licence - Instruktor aerobiku - profesní stupeň , CVOL0152

Kurz balančích technik , CVOL0147

Kurz golfu - získání osvědčení pro hru na golfovém hřišti , CVOL0149

Kurz golfu pro začátečníky se získáním osvědčení pro hru na golfových hřištích , CVOL0061

Kurz kanoistiky , CVOL0122

Kurz lezení na umělé stěně , CVOL0148

Kurz Nordic walking , CVOL0120

Kurz pro neplavce nebo plavce - začátečníky , CVOL0119

Kurz sebeobrany , CVOL0118

Kurz zvyšování fyzické připravenosti , CVOL0121

Lékařská etika pro praxi , CVOL0157

Letní sportovní kurz , CNSSC1N

Letní sportovní kurz , CRHBSC1N

Letní sportovní kurz II. , CVOL0165

Prevence syndromu vyhoření , CVOL0048

Přípravný kurz pro získání licence: Vodní záchranář - PLAVČÍK , CVOL0044

Psychiatrie a společnost , CVOL0163

Psychosomatické přístupy ve fyzioterapii , CVOL122

Redukční a rekondiční kurz I. , CVOL0042

Redukční a rekondiční kurz II. , CVOL0043

Reminiscenční terapie , CVOL0116

Senzomotorická stimulace , CVOLSE2

Spasticita v rehabilitaci , CVOL0175

Taneční kurz , CVOL0046

Taneční kurz pro začátečníky a mírně pokročilé , CVOL0151

Tělesná výchova 2 , CRHBSP2

Topographical anatomy for new rehabilitations methods I , CVOL1013

Topographical anatomy for new rehabilitations methods II , CVOL0030

Turistika za poznáním Prahy a okolí , CVOL0047

Úvod do praktické metodologie vědecké práce , CVOL0132

Včasná neurorehabilitace , CVOL0071

Working with stress I. , CVOLWS1

Working with stress II. , CVOLWS3

Záchranářský kurz - získání licence: Vodní záchranář - PLAVČÍK , CVOL0045

Záchranářský kurz (přípravný kurz II.) - získání licence: Vodní záchranář - PLAVČÍK , CVOL0150

Základní potápěčský kurz OWD (Open Water Diver)- EDS , CVOL0127

Zdravý životní styl , CVOL0040

Zimní sportovní kurz , CNSWC1N

Zimní sportovní kurz , CRHBWC1N

III. úsek studia

Povinné předměty

Balneologie , CRHB003P3

Ergonomie , CRHBER3

Fyzioterapie , CBFSZZKF

Fyzioterapie - bakalářská práce , CBFBAKPR

Fyzioterapie - praktická zkouška , CBFSZZK2

Fyzioterapie a rehabilitace neurologicky nemocných s potižením CNS , CRHB005P3

Fyzioterapie III. - aplikovaná fyzioterapie v klinických oborech , CRHB004P3

Fyzioterapie III. - aplikovaná fyzioterapie v klinických oborech , CRHBPY3

Chirurgické obory , CRHB006P3

Chirurgické obory , CRHBSG3

Interní obory II. - speciální část , CRHB007P3

Interní obory II. - speciální část , CRHBIM3

Neurologie II. - speciální část , CRHB008P3

Neurologie II. - speciální část , CRHBNE3

Pediatrie , CRHB009P3

Pediatrie , CRHBPD3

Protetika a ortotika , CRHBPO3

Příprava bakalářské práce , CRHB002P3

Psychiatrie , CRHBPT3

Sociální a pracovní rehabilitace , CRHBSC3

Vývojové aspekty kineziologie , CRHB010P3

Vývojové aspekty kineziologie , CRHBVA3

Zdravotní tělesná výchova a sport tělesně postižených , CRHB001P3

Povinně volitelné předměty

Kineziterapie - kasuistiky , CCOCB0043

Motorické Programy Aktivující Terapie jako prevence funkčních poruch hybného systému , CCOCB0056

Přístrojová vyšetření ve fyzioterapii , CCOCB0041

Psychosomatické minimum , CCOCB0054

Senzomotorická stimulace , CCOCB0044

Topographical anatomy for new rehabilitations methods I , CCOCB0048

Topographical anatomy for new rehabilitations methods II , CCOCB0049

Volitelné předměty

Balneologie , CVOLBA2

Cyklistický kurz , CVOL0049

Cyklistický kurz II. , CVOL0146

Čas jako fenomén lidského života: čas v lidském prožívání a myšlení , CVOL0103

Exkurse Auschwitz/Birkenau , CVOL0096

Filosofie a lékařství , CVOL0104

Hygienicko-ekologická exkurze do Českého Krasu , CVOL0112

Kurz aerobiku - získání licence - Instruktor aerobiku , CVOL0128

Kurz aerobiku - získání licence - Instruktor aerobiku - profesní stupeň , CVOL0152

Kurz balančích technik , CVOL0147

Kurz golfu - získání osvědčení pro hru na golfovém hřišti , CVOL0149

Kurz golfu pro začátečníky se získáním osvědčení pro hru na golfových hřištích , CVOL0061

Kurz kanoistiky , CVOL0122

Kurz lezení na umělé stěně , CVOL0148

Kurz Nordic walking , CVOL0120

Kurz pro neplavce nebo plavce - začátečníky , CVOL0119

Kurz sebeobrany , CVOL0118

Kurz zvyšování fyzické připravenosti , CVOL0121

Lékařská etika pro praxi , CVOL0157

Letní sportovní kurz , CNSSC1N

Letní sportovní kurz , CRHBSC1N

Letní sportovní kurz III. , CVOL0166

Metodologie bakalářské práce , CVOL0077

Prevence syndromu vyhoření , CVOL0048

Přípravný kurz pro získání licence: Vodní záchranář - PLAVČÍK , CVOL0044

Psychiatrie a společnost , CVOL0163

Psychosomatické přístupy ve fyzioterapii , CVOL122

Redukční a rekondiční kurz I. , CVOL0042

Redukční a rekondiční kurz II. , CVOL0043

Reminiscenční terapie , CVOL0116

Spasticita v rehabilitaci , CVOL0175

Taneční kurz , CVOL0046

Taneční kurz pro začátečníky a mírně pokročilé , CVOL0151

Tělesná výchova 3 , CRHBSP3

Topographical anatomy for new rehabilitations methods I , CVOL1013

Topographical anatomy for new rehabilitations methods II , CVOL0030

Turistika za poznáním Prahy a okolí , CVOL0047

Úvod do praktické metodologie vědecké práce , CVOL0132

Včasná neurorehabilitace , CVOL0071

Working with stress I. , CVOLWS1

Working with stress II. , CVOLWS3

Záchranářský kurz - získání licence: Vodní záchranář - PLAVČÍK , CVOL0045

Záchranářský kurz (přípravný kurz II.) - získání licence: Vodní záchranář - PLAVČÍK , CVOL0150

Základní potápěčský kurz OWD (Open Water Diver)- EDS , CVOL0127

Zdravý životní styl , CVOL0040

Zimní sportovní kurz , CNSWC1N

Zimní sportovní kurz , CRHBWC1N

Obor Veřejné zdravotnictví - kombinovaná forma

I. úsek studia

Povinné předměty

Anatomie + histologie I. , CPHKAN1

Biofyzika a informatika , CPHKBF1

Biochemie a metabolismus , CPHKZB1

Biologie a genetika , CPHKBG1

Biostatistika , CPHKBS1

Buněčná a molekulární biologie , CPHKBM1

Fyziologie , CPHKPH1

Chemie , CPHKCH1

Mikrobiologie a imunologie , CPHKMI1

Pohybové aktivity v primární prevenci , CPHKPA1

První pomoc , CPHKEP1

Sociální péče , CPHKSP1

Základy etiky , CPHKET1

Volitelné předměty

Cyklistický kurz , CVOL0049

Cyklistický kurz II. , CVOL0146

Čas jako fenomén lidského života: čas v lidském prožívání a myšlení , CVOL0103

Exkurse Auschwitz/Birkenau , CVOL0096

Filosofie a lékařství , CVOL0104

Hygienicko-ekologická exkurze do Českého Krasu , CVOL0112

Kurz aerobiku - získání licence - Instruktor aerobiku , CVOL0128

Kurz balančích technik , CVOL0147

Kurz golfu - získání osvědčení pro hru na golfovém hřišti , CVOL0149

Kurz golfu pro začátečníky se získáním osvědčení pro hru na golfových hřištích , CVOL0061

Kurz kanoistiky , CVOL0122

Kurz lezení na umělé stěně , CVOL0148

Kurz Nordic walking , CVOL0120

Kurz sebeobrany , CVOL0118

Kurz zvyšování fyzické připravenosti , CVOL0121

Letní sportovní kurz , CNSSC1N

Letní sportovní kurz , CPHSC1N

Letní sportovní kurz I. , CVOL0164

Odborné semináře dle výběru I. , CVOLZV1

Prevence syndromu vyhoření , CVOL0048

Redukční a rekondiční kurz , CVOL0042

Redukční a rekondiční kurz II. , CVOL0043

Taneční kurz , CVOL0046

Taneční kurz pro začátečníky a mírně pokročilé , CVOL0151

Tělesná výchova 1 , CPHSP1

Turistika za poznáním Prahy a okolí , CVOL0047

Základní potápěčský kurz OWD (Open Water Diver)- EDS , CVOL0127

Zdravý životní styl , CVOL0040

Zdravý životní styl , CVOL0041

Zimní sportovní kurz , CNSWC1N

Zimní sportovní kurz , CPHWC1N

II. úsek studia

Povinné předměty

Bakalářská práce I. a II. - konzultace , CPHKBP2

Hygiena obecná , CPHKHO2

Hygiena výživy , CPHKHV2

Pohybové aktivity v sekundární prevenci , CPHK002P2

Praxe na KHS , CHKPK2

Sociologie medicíny a zdravotnictví , CPHK006P2

Veřejné zdravotnictví , CPHK003P2

Základy ekologie / Ochrana životního prostředí , CPHKZE2

Základy patologické anatomie , CPHK004P2

Základy patologické fyziologie , CPHK005P2

Základy psychologie a patopsychologie , CPHK007P2

Základy toxikologie , CPHKZT2

Volitelné předměty

Cyklistický kurz , CVOL0049

Cyklistický kurz II. , CVOL0146

Čas jako fenomén lidského života: čas v lidském prožívání a myšlení , CVOL0103

Exkurse Auschwitz/Birkenau , CVOL0096

Filosofie a lékařství , CVOL0104

Hygienicko-ekologická exkurze do Českého Krasu , CVOL0112

Kurz aerobiku - získání licence - Instruktor aerobiku , CVOL0128

Kurz aerobiku - získání licence - Instruktor aerobiku - profesní stupeň , CVOL0152

Kurz balančích technik , CVOL0147

Kurz golfu - získání osvědčení pro hru na golfovém hřišti , CVOL0149

Kurz golfu pro začátečníky se získáním osvědčení pro hru na golfových hřištích , CVOL0061

Kurz kanoistiky , CVOL0122

Kurz lezení na umělé stěně , CVOL0148

Kurz Nordic walking , CVOL0120

Kurz pro neplavce nebo plavce - začátečníky , CVOL0119

Kurz sebeobrany , CVOL0118

Kurz zvyšování fyzické připravenosti , CVOL0121

Letní sportovní kurz , CNSSC1N

Letní sportovní kurz , CPHSC1N

Letní sportovní kurz II. , CVOL0165

Odborné semináře dle výběru II. , CVOLZV2

Prevence syndromu vyhoření , CVOL0048

Přípravný kurz pro získání licence: Vodní záchranář - PLAVČÍK , CVOL0044

Redukční a rekondiční kurz , CVOL0042

Redukční a rekondiční kurz II. , CVOL0043

Taneční kurz , CVOL0046

Taneční kurz pro začátečníky a mírně pokročilé , CVOL0151

Tělesná výchova 2 , CPHSP2

Turistika za poznáním Prahy a okolí , CVOL0047

Záchranářský kurz - získání licence: Vodní záchranář - PLAVČÍK , CVOL0045

Záchranářský kurz (přípravný kurz II.) - získání licence: Vodní záchranář - PLAVČÍK , CVOL0150

Základní potápěčský kurz OWD (Open Water Diver)- EDS , CVOL0127

Zdravotnické a humanitární organizace I , CVOL0092

Zdravotnické a humanitární organizace II. , CVOL0111

Zdravý životní styl , CVOL0040

Zdravý životní styl , CVOL0041

Zimní sportovní kurz , CNSWC1N

Zimní sportovní kurz , CPHWC1N

III. úsek studia

Povinné předměty

Bakalářská práce III. a IV. – konzultace , CPHKBP3

Epidemiologie , CPHK002P3

Identifikace a hodnocení zdravotních rizik , CPHK003P3

Infekce , CPHKIN3

Intervenční programy - Poradny podpory zdraví , CPHKIP3

Legislativa a řízení zdravotnictví , CPHK001P3

Počítačová statistická šetření , CPHKPS3

Pracovní lékařství , CPHK004P3

Praxe na Zdravotním ústavu , CPHKPR3

Preventivní a klinická výživa , CPHK005P3

Preventivní lékařství , CPH001S3

Tělovýchovné lékařství , CPHK006P3

Veřejné zdravotnictví - bakalářská práce , CSZPHBP3

Vybrané kapitoly z klinické prevence , CPHK007P3

Základy klinické medicíny , CPHKKP3

Základy potravinářských technologií , CPHKPT3

Zdraví dětí a mládeže , CPHK008P3

Volitelné předměty

Cyklistický kurz , CVOL0049

Cyklistický kurz II. , CVOL0146

Čas jako fenomén lidského života: čas v lidském prožívání a myšlení , CVOL0103

Exkurse Auschwitz/Birkenau , CVOL0096

Filosofie a lékařství , CVOL0104

Hygienicko-ekologická exkurze do Českého Krasu , CVOL0112

Kurz aerobiku - získání licence - Instruktor aerobiku , CVOL0128

Kurz aerobiku - získání licence - Instruktor aerobiku - profesní stupeň , CVOL0152

Kurz balančích technik , CVOL0147

Kurz golfu - získání osvědčení pro hru na golfovém hřišti , CVOL0149

Kurz golfu pro začátečníky se získáním osvědčení pro hru na golfových hřištích , CVOL0061

Kurz kanoistiky , CVOL0122

Kurz lezení na umělé stěně , CVOL0148

Kurz Nordic walking , CVOL0120

Kurz pro neplavce nebo plavce - začátečníky , CVOL0119

Kurz sebeobrany , CVOL0118

Kurz zvyšování fyzické připravenosti , CVOL0121

Letní sportovní kurz , CNSSC1N

Letní sportovní kurz , CPHSC1N

Letní sportovní kurz III. , CVOL0166

Odborné semináře dle výběru III. , CVOLZV3

Prevence syndromu vyhoření , CVOL0048

Přípravný kurz pro získání licence: Vodní záchranář - PLAVČÍK , CVOL0044

Redukční a rekondiční kurz , CVOL0042

Redukční a rekondiční kurz II. , CVOL0043

Taneční kurz , CVOL0046

Taneční kurz pro začátečníky a mírně pokročilé , CVOL0151

Tělesná výchova 3 , CPHSP3

Turistika za poznáním Prahy a okolí , CVOL0047

Záchranářský kurz - získání licence: Vodní záchranář - PLAVČÍK , CVOL0045

Záchranářský kurz (přípravný kurz II.) - získání licence: Vodní záchranář - PLAVČÍK , CVOL0150

Základní potápěčský kurz OWD (Open Water Diver)- EDS , CVOL0127

Zdravotnické a humanitární organizace I , CVOL0092

Zdravotnické a humanitární organizace II. , CVOL0111

Zdravý životní styl , CVOL0040

Zdravý životní styl , CVOL0041

Zimní sportovní kurz , CNSWC1N

Zimní sportovní kurz , CPHWC1N

Obor Veřejné zdravotnictví

I. úsek studia

Povinné předměty

Anatomie + histologie , CPHAN1

Biofyzika a informatika , CPHBF1

Biochemie a metabolismus , CPHBM1

Biologie a genetika , CPHBI1

Biostatistika , CPHBS1

Buněčná a molekulární biologie , CPHBM21

Fyziologie , CPHPH1

Chemie , CPHCH1

Mikrobiologie a imunologie , CPHMI1

Pohybové aktivity v primární prevenci , CPHPA1

První pomoc , CPHEM1

Sociální péče , CPHSC12

Základy etiky , CPHET1

Volitelné předměty

Cyklistický kurz , CVOL0049

Cyklistický kurz II. , CVOL0146

Čas jako fenomén lidského života: čas v lidském prožívání a myšlení , CVOL0103

Exkurse Auschwitz/Birkenau , CVOL0096

Filosofie a lékařství , CVOL0104

Hygienicko-ekologická exkurze do Českého Krasu , CVOL0112

Kognitivně behaviorální přístupy ke zvládání stresu u mediků a lékařů , CVOL0135

Kurz aerobiku - získání licence - Instruktor aerobiku , CVOL0128

Kurz aerobiku - získání licence - Instruktor aerobiku - profesní stupeň , CVOL0152

Kurz balančích technik , CVOL0147

Kurz golfu - získání osvědčení pro hru na golfovém hřišti , CVOL0149

Kurz golfu pro začátečníky se získáním osvědčení pro hru na golfových hřištích , CVOL0061

Kurz kanoistiky , CVOL0122

Kurz lezení na umělé stěně , CVOL0148

Kurz Nordic walking , CVOL0120

Kurz sebeobrany , CVOL0118

Kurz zvyšování fyzické připravenosti , CVOL0121

Lékařská etika pro praxi , CVOL0157

Letní sportovní kurz , CNSSC1N

Letní sportovní kurz , CPHSC1N

Letní sportovní kurz I. , CVOL0164

Prevence syndromu vyhoření , CVOL0048

Psychiatrie a společnost , CVOL0163

Redukční a rekondiční kurz , CVOL0043

Redukční a rekondiční kurz I. , CVOL0042

Reminiscenční terapie , CVOL0116

Rozvoj všímavosti pro zvládání stresu , CVOL0134

Taneční kurz , CVOL0046

Taneční kurz pro začátečníky a mírně pokročilé , CVOL0151

Tělesná výchova 1 , CPHSP1

Turistika za poznáním Prahy a okolí , CVOL0047

Working with stress I. , CVOLWS1

Working with stress II. , CVOLWS3

Základní potápěčský kurz OWD (Open Water Diver)- EDS , CVOL0127

Zdravý životní styl , CVOL0040

Zimní sportovní kurz , CNSWC1N

Zimní sportovní kurz , CPHWC1N

II. úsek studia

Povinné předměty

Bakalářská práce I. a II. - konzultace , CPHBP2

Hygiena obecná , CPHHY2

Hygiena výživy , CPHHV2

Pohybové aktivity v sekundární prevenci , CPHPA2

Praxe na KHS , CPHPR2

Sociologie medicíny a zdravotnictví , CPH001P2

Veřejné zdravotnictví , CPHPM2

Základy ekologie / Ochrana životního prostředí , CPHEC2

Základy patologické anatomie , CPHPT2

Základy patologické fyziologie , CPHPF2

Základy psychologie a patopsychologie , CPH002P2

Základy toxikologie , CPHCT2

Volitelné předměty

Cyklistický kurz , CVOL0049

Cyklistický kurz II. , CVOL0146

Čas jako fenomén lidského života: čas v lidském prožívání a myšlení , CVOL0103

Exkurse Auschwitz/Birkenau , CVOL0096

Filosofie a lékařství , CVOL0104

Hygienicko-ekologická exkurze do Českého Krasu , CVOL0112

Interdisciplinary course on palliative and end of life care , CVOLPC2

Kognitivně behaviorální přístupy ke zvládání stresu u mediků a lékařů , CVOL0135

Kurz aerobiku - získání licence - Instruktor aerobiku , CVOL0128

Kurz aerobiku - získání licence - Instruktor aerobiku - profesní stupeň , CVOL0152

Kurz balančích technik , CVOL0147

Kurz golfu - získání osvědčení pro hru na golfovém hřišti , CVOL0149

Kurz golfu pro začátečníky se získáním osvědčení pro hru na golfových hřištích , CVOL0061

Kurz kanoistiky , CVOL0122

Kurz lezení na umělé stěně , CVOL0148

Kurz Nordic walking , CVOL0120

Kurz pro neplavce nebo plavce - začátečníky , CVOL0119

Kurz sebeobrany , CVOL0118

Kurz zvyšování fyzické připravenosti , CVOL0121

Lékařská etika pro praxi , CVOL0157

Letní sportovní kurz , CNSSC1N

Letní sportovní kurz , CPHSC1N

Letní sportovní kurz II. , CVOL0165

Násilí na dětech , CVOL0140

Ochrana zdraví při práci , CVOLOZ2

Prevence syndromu vyhoření , CVOL0048

Problematika cestovní medicíny , CVOLPC0

Přípravný kurz pro získání licence: Vodní záchranář - PLAVČÍK , CVOL0044

Psychiatrie a společnost , CVOL0163

Redukční a rekondiční kurz , CVOL0043

Redukční a rekondiční kurz I. , CVOL0042

Reminiscenční terapie , CVOL0116

Rozvoj všímavosti pro zvládání stresu , CVOL0134

Taneční kurz , CVOL0046

Taneční kurz pro začátečníky a mírně pokročilé , CVOL0151

Tělesná výchova 2 , CPHSP2

Turistika za poznáním Prahy a okolí , CVOL0047

Úvod do praktické metodologie vědecké práce , CVOL0132

Vznik a rozvoj profesionálních onemocnění , CVOLVZ0

Working with stress I. , CVOLWS1

Working with stress II. , CVOLWS3

Záchranářský kurz - získání licence: Vodní záchranář - PLAVČÍK , CVOL0045

Záchranářský kurz (přípravný kurz II.) - získání licence: Vodní záchranář - PLAVČÍK , CVOL0150

Základní potápěčský kurz OWD (Open Water Diver)- EDS , CVOL0127

Zdravotnická problematika potápění , CVOL55

Zdravotnické a humanitární organizace I , CVOL0092

Zdravotnické a humanitární organizace II. , CVOL0111

Zdravotní rizika v pracovním prostředí , CVOLZR0

Zdravý životní styl , CVOL0040

Zimní sportovní kurz , CNSWC1N

Zimní sportovní kurz , CPHWC1N

III. úsek studia

Povinné předměty

Bakalářská práce III. a IV. - konzultace , CPHBP3

Epidemiologie , CPHEP3

Identifikace a hodnocení rizika , CPHIR3

Infekce , CPHIF3

Intervenční programy, poradny podpory zdraví , CPHDIP3

Legislativa a řízení zdravotnictví , CPHLR3

Počítačová statistická šetření , CPHBS3

Pracovní lékařství , CPH001P3

Praxe na Zdravotním ústavu , CPHZU3

Preventivní a klinická výživa , CPHPN3

Preventivní lékařství , CPH001S3

Tělovýchovné lékařství , CPH002P3

Veřejné zdravotnictví - bakalářská práce , CSZPHBP3

Vybrané kapitoly z klinické prevence , CPHCP3

Základy klinické medicíny , CPHCM3

Základy potravinářských technologií , CPHPT3

Zdraví dětí a mládeže , CPH003P3

Volitelné předměty

Cyklistický kurz , CVOL0049

Cyklistický kurz II. , CVOL0146

Čas jako fenomén lidského života: čas v lidském prožívání a myšlení , CVOL0103

Exkurse Auschwitz/Birkenau , CVOL0096

Filosofie a lékařství , CVOL0104

Hygienicko-ekologická exkurze do Českého Krasu , CVOL0112

Kognitivně behaviorální přístupy ke zvládání stresu u mediků a lékařů , CVOL0135

Kurz aerobiku - získání licence - Instruktor aerobiku , CVOL0128

Kurz aerobiku - získání licence - Instruktor aerobiku - profesní stupeň , CVOL0152

Kurz balančích technik , CVOL0147

Kurz golfu - získání osvědčení pro hru na golfovém hřišti , CVOL0149

Kurz golfu pro začátečníky se získáním osvědčení pro hru na golfových hřištích , CVOL0061

Kurz kanoistiky , CVOL0122

Kurz lezení na umělé stěně , CVOL0148

Kurz Nordic walking , CVOL0120

Kurz pro neplavce nebo plavce - začátečníky , CVOL0119

Kurz sebeobrany , CVOL0118

Kurz zvyšování fyzické připravenosti , CVOL0121

Lékařská etika pro praxi , CVOL0157

Letní sportovní kurz , CNSSC1N

Letní sportovní kurz , CPHSC1N

Letní sportovní kurz III. , CVOL0166

Ochrana zdraví při práci , CVOLOZ2

Prevence syndromu vyhoření , CVOL0048

Problematika cestovní medicíny , CVOLPC0

Přípravný kurz pro získání licence: Vodní záchranář - PLAVČÍK , CVOL0044

Psychiatrie a společnost , CVOL0163

Redukční a rekondiční kurz , CVOL0043

Redukční a rekondiční kurz I. , CVOL0042

Reminiscenční terapie , CVOL0116

Rozvoj všímavosti pro zvládání stresu , CVOL0134

Taneční kurz , CVOL0046

Taneční kurz pro začátečníky a mírně pokročilé , CVOL0151

Tělesná výchova 3 , CPHSP3

Turistika za poznáním Prahy a okolí , CVOL0047

Úvod do praktické metodologie vědecké práce , CVOL0132

Vznik a rozvoj profesionálních onemocnění , CVOLVZ0

Working with stress I. , CVOLWS1

Working with stress II. , CVOLWS3

Záchranářský kurz - získání licence: Vodní záchranář - PLAVČÍK , CVOL0045

Záchranářský kurz (přípravný kurz II.) - získání licence: Vodní záchranář - PLAVČÍK , CVOL0150

Základní potápěčský kurz OWD (Open Water Diver)- EDS , CVOL0127

Zdravotnická problematika potápění , CVOL55

Zdravotnické a humanitární organizace I , CVOL0092

Zdravotnické a humanitární organizace II. , CVOL0111

Zdravotní rizika v pracovním prostředí , CVOLZR0

Zdravý životní styl , CVOL0040

Zimní sportovní kurz , CNSWC1N

Zimní sportovní kurz , CPHWC1N