Obor Fyzioterapie

I. úsek studia

Povinné předměty

Anatomie + histologie , CRHBAN1

Biofyzika , CRHBBF1

Biologie a genetika , CRHBBI1

Fyzikální léčebné metody , CRHBFM1

Fyziologie , CRHBPH1

Fyzioterapie I. - vyšetřovací metody , CRHBPP1

Kineziologie , CRHBKI1

Legislativa a zdravotní péče a Medicínské právo , CRHBLP1

Lékařská etika , CRHBET1

Lékařská terminologie , CRHBMT1

Masáž a měkké techniky , CRHBST1

Odborná angličtina I. , CRHBEN1

Odborná letní praxe , CRHBPC1

První pomoc , CRHBEM1

Rehabilitační propedeutika/Základy fyzioterapie , CRHBPR1

Základy biomechaniky , CRHBZB1

Základy biostatistiky a metodologie vědecké práce , CRHBZP1

Základy lékařské chemie a biochemie , CRHBCH1

Základy pedagogiky/Speciální pedagogika , CRHB003P1

Povinně volitelné předměty

Klinické vyšetření ve fyzioterapii - kasuistiky , CCOCB0040

Přístrojová vyšetření ve fyzioterapii , CCOCB0041

Úvod do Feldenkraisovy metody , CCOCB0042

Volitelné předměty

Angličtina pro fyzioterapeuty , CVOL0145

Cyklistický kurz , CVOL0049

Cyklistický kurz II. , CVOL0146

Čas jako fenomén lidského života: čas v lidském prožívání a myšlení , CVOL0103

Exkurse Auschwitz/Birkenau , CVOL0096

Filosofie a lékařství , CVOL0104

Hygienicko-ekologická exkurze do Českého Krasu , CVOL0112

Jak psát seminární práci? , CVOL0174

Klinické vyšetření ve fyzioterapii - kasuistiky , CCVOLKV1

Kurz aerobiku - získání licence - Instruktor aerobiku , CVOL0128

Kurz aerobiku - získání licence - Instruktor aerobiku - profesní stupeň , CVOL0152

Kurz balančích technik , CVOL0147

Kurz golfu - získání osvědčení pro hru na golfovém hřišti , CVOL0149

Kurz golfu pro začátečníky se získáním osvědčení pro hru na golfových hřištích , CVOL0061

Kurz kanoistiky , CVOL0122

Kurz lezení na umělé stěně , CVOL0148

Kurz Nordic walking , CVOL0120

Kurz sebeobrany , CVOL0118

Kurz zvyšování fyzické připravenosti , CVOL0121

Lékařská etika pro praxi , CVOL0157

Letní sportovní kurz , CNSSC1N

Letní sportovní kurz , CRHBSC1N

Letní sportovní kurz I. , CVOL0164

Prevence syndromu vyhoření , CVOL0048

Přístrojová vyšetření ve fyzioterapii , CVOLPV1

Psychiatrie a společnost , CVOL0163

Redukční a rekondiční kurz I. , CVOL0042

Redukční a rekondiční kurz II. , CVOL0043

Reminiscenční terapie , CVOL0116

Taneční kurz , CVOL0046

Taneční kurz pro začátečníky a mírně pokročilé , CVOL0151

Tělesná výchova 1 , CRHBSP1

Turistika za poznáním Prahy a okolí , CVOL0047

Úvod do Feldenkraisovy metody , CVOL0124

Včasná neurorehabilitace , CVOL0071

Working with stress I. , CVOLWS1

Working with stress II. , CVOLWS3

Základní potápěčský kurz OWD (Open Water Diver)- EDS , CVOL0127

Zdravý životní styl , CVOL0040

Zimní sportovní kurz , CNSWC1N

Zimní sportovní kurz , CRHBWC1N

II. úsek studia

Povinné předměty

Ergoterapie - základy , CRHBEG2

Fyzioterapie II. - metody a koncepty kineziterapie , CRHBPY2

Hygiena a epidemiologie , CRHBHY2

Interní obory , CRHBIM2

Klinická neurofyziologie , CRH001P2

Neurologie , CRHBNE2

Odborná angličtina II. , CRHBEN2

Odborná letní praxe , CRHBPC2

Psychologie pro fyzioterapeuty , CRH002P2

Základy biostatistiky a metodologie vědecké práce , CRHB003P2

Základy farmakologie , CRHBPM2

Základy patologické anatomie , CRHBPA2

Základy patologické fyziologie , CRHBPH2

Zobrazovací metody , CRHBZM2

Povinně volitelné předměty

Kineziterapie - kasuistiky , CCOCB0043

Metodologie bakalářské práce , CCOCB0050

Pokročilá angličtina pro fyzioterapeuty , CCOCB0046

Přístrojová vyšetření ve fyzioterapii , CCOCB0041

Psychosomatické přístupy ve fyzioterapii , CCOCB0045

Senzomotorická stimulace , CCOCB0044

Topographical anatomy for new rehabilitations methods I , CCOCB0048

Topographical anatomy for new rehabilitations methods I , CVOL1013

Topographical anatomy for new rehabilitations methods II , CCOCB0049

Topographical anatomy for new rehabilitations methods II , CVOL0030

Vybrané aspekty z biomechaniky , CCOCB0055

Volitelné předměty

Balneologie , CVOLBA2

Cyklistický kurz , CVOL0049

Cyklistický kurz II. , CVOL0146

Čas jako fenomén lidského života: čas v lidském prožívání a myšlení , CVOL0103

Exkurse Auschwitz/Birkenau , CVOL0096

Filosofie a lékařství , CVOL0104

Hygienicko-ekologická exkurze do Českého Krasu , CVOL0112

Interdisciplinary course on palliative and end of life care , CVOLPC2

Kineziterapie - kasuistiky , CVOLKK2

Kurz aerobiku - získání licence - Instruktor aerobiku , CVOL0128

Kurz aerobiku - získání licence - Instruktor aerobiku - profesní stupeň , CVOL0152

Kurz balančích technik , CVOL0147

Kurz golfu - získání osvědčení pro hru na golfovém hřišti , CVOL0149

Kurz golfu pro začátečníky se získáním osvědčení pro hru na golfových hřištích , CVOL0061

Kurz kanoistiky , CVOL0122

Kurz lezení na umělé stěně , CVOL0148

Kurz Nordic walking , CVOL0120

Kurz pro neplavce nebo plavce - začátečníky , CVOL0119

Kurz sebeobrany , CVOL0118

Kurz zvyšování fyzické připravenosti , CVOL0121

Lékařská etika pro praxi , CVOL0157

Letní sportovní kurz , CNSSC1N

Letní sportovní kurz , CRHBSC1N

Letní sportovní kurz II. , CVOL0165

Prevence syndromu vyhoření , CVOL0048

Přípravný kurz pro získání licence: Vodní záchranář - PLAVČÍK , CVOL0044

Psychiatrie a společnost , CVOL0163

Psychosomatické přístupy ve fyzioterapii , CVOL122

Redukční a rekondiční kurz I. , CVOL0042

Redukční a rekondiční kurz II. , CVOL0043

Reminiscenční terapie , CVOL0116

Senzomotorická stimulace , CVOLSE2

Spasticita v rehabilitaci , CVOL0175

Taneční kurz , CVOL0046

Taneční kurz pro začátečníky a mírně pokročilé , CVOL0151

Tělesná výchova 2 , CRHBSP2

Topographical anatomy for new rehabilitations methods I , CVOL1013

Topographical anatomy for new rehabilitations methods II , CVOL0030

Turistika za poznáním Prahy a okolí , CVOL0047

Úvod do praktické metodologie vědecké práce , CVOL0132

Včasná neurorehabilitace , CVOL0071

Working with stress I. , CVOLWS1

Working with stress II. , CVOLWS3

Záchranářský kurz - získání licence: Vodní záchranář - PLAVČÍK , CVOL0045

Záchranářský kurz (přípravný kurz II.) - získání licence: Vodní záchranář - PLAVČÍK , CVOL0150

Základní potápěčský kurz OWD (Open Water Diver)- EDS , CVOL0127

Zdravý životní styl , CVOL0040

Zimní sportovní kurz , CNSWC1N

Zimní sportovní kurz , CRHBWC1N

III. úsek studia

Povinné předměty

Balneologie , CRHB003P3

Ergonomie , CRHBER3

Fyzioterapie , CBFSZZKF

Fyzioterapie - bakalářská práce , CBFBAKPR

Fyzioterapie - praktická zkouška , CBFSZZK2

Fyzioterapie a rehabilitace neurologicky nemocných s potižením CNS , CRHB005P3

Fyzioterapie III. - aplikovaná fyzioterapie v klinických oborech , CRHB004P3

Fyzioterapie III. - aplikovaná fyzioterapie v klinických oborech , CRHBPY3

Chirurgické obory , CRHB006P3

Chirurgické obory , CRHBSG3

Interní obory II. - speciální část , CRHB007P3

Interní obory II. - speciální část , CRHBIM3

Neurologie II. - speciální část , CRHB008P3

Neurologie II. - speciální část , CRHBNE3

Pediatrie , CRHB009P3

Pediatrie , CRHBPD3

Protetika a ortotika , CRHBPO3

Příprava bakalářské práce , CRHB002P3

Psychiatrie , CRHBPT3

Sociální a pracovní rehabilitace , CRHBSC3

Vývojové aspekty kineziologie , CRHB010P3

Vývojové aspekty kineziologie , CRHBVA3

Zdravotní tělesná výchova a sport tělesně postižených , CRHB001P3

Povinně volitelné předměty

Kineziterapie - kasuistiky , CCOCB0043

Motorické Programy Aktivující Terapie jako prevence funkčních poruch hybného systému , CCOCB0056

Přístrojová vyšetření ve fyzioterapii , CCOCB0041

Psychosomatické minimum , CCOCB0054

Senzomotorická stimulace , CCOCB0044

Topographical anatomy for new rehabilitations methods I , CCOCB0048

Topographical anatomy for new rehabilitations methods II , CCOCB0049

Volitelné předměty

Balneologie , CVOLBA2

Cyklistický kurz , CVOL0049

Cyklistický kurz II. , CVOL0146

Čas jako fenomén lidského života: čas v lidském prožívání a myšlení , CVOL0103

Exkurse Auschwitz/Birkenau , CVOL0096

Filosofie a lékařství , CVOL0104

Hygienicko-ekologická exkurze do Českého Krasu , CVOL0112

Kurz aerobiku - získání licence - Instruktor aerobiku , CVOL0128

Kurz aerobiku - získání licence - Instruktor aerobiku - profesní stupeň , CVOL0152

Kurz balančích technik , CVOL0147

Kurz golfu - získání osvědčení pro hru na golfovém hřišti , CVOL0149

Kurz golfu pro začátečníky se získáním osvědčení pro hru na golfových hřištích , CVOL0061

Kurz kanoistiky , CVOL0122

Kurz lezení na umělé stěně , CVOL0148

Kurz Nordic walking , CVOL0120

Kurz pro neplavce nebo plavce - začátečníky , CVOL0119

Kurz sebeobrany , CVOL0118

Kurz zvyšování fyzické připravenosti , CVOL0121

Lékařská etika pro praxi , CVOL0157

Letní sportovní kurz , CNSSC1N

Letní sportovní kurz , CRHBSC1N

Letní sportovní kurz III. , CVOL0166

Metodologie bakalářské práce , CVOL0077

Prevence syndromu vyhoření , CVOL0048

Přípravný kurz pro získání licence: Vodní záchranář - PLAVČÍK , CVOL0044

Psychiatrie a společnost , CVOL0163

Psychosomatické přístupy ve fyzioterapii , CVOL122

Redukční a rekondiční kurz I. , CVOL0042

Redukční a rekondiční kurz II. , CVOL0043

Reminiscenční terapie , CVOL0116

Spasticita v rehabilitaci , CVOL0175

Taneční kurz , CVOL0046

Taneční kurz pro začátečníky a mírně pokročilé , CVOL0151

Tělesná výchova 3 , CRHBSP3

Topographical anatomy for new rehabilitations methods I , CVOL1013

Topographical anatomy for new rehabilitations methods II , CVOL0030

Turistika za poznáním Prahy a okolí , CVOL0047

Úvod do praktické metodologie vědecké práce , CVOL0132

Včasná neurorehabilitace , CVOL0071

Working with stress I. , CVOLWS1

Working with stress II. , CVOLWS3

Záchranářský kurz - získání licence: Vodní záchranář - PLAVČÍK , CVOL0045

Záchranářský kurz (přípravný kurz II.) - získání licence: Vodní záchranář - PLAVČÍK , CVOL0150

Základní potápěčský kurz OWD (Open Water Diver)- EDS , CVOL0127

Zdravý životní styl , CVOL0040

Zimní sportovní kurz , CNSWC1N

Zimní sportovní kurz , CRHBWC1N