Home > Studenti > Bakalářské studium > Studijní materiály a informace k předmětům > Program Specializace ve zdravotnictví > Fyzioterapie > I. úsek studia > Povinné předměty > Základy pedagogiky/Speciální pedagogika

Základy pedagogiky/Speciální pedagogika

Informace o předmětu CRHB003P1 v SIS

Student bude uveden do problematiky metodologie pedagogiky a seznámí se základními postupy pedagogického přístupu a práce. Podrobnější informace získá o specifikách lidí s tělesným postižením nebo s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem. Taktéž o filozofii, metodách, zvláštnostech a možnostech speciálně - pedagogické podpory tělesně postižených ve vzdělávacím procesu. Blíže se seznámí s obsahem a problematikou logopedie, oftalmopedie, tyflopedie, psychopedie, surdopedie a etopedie.

A. Podmínky splnění předmětu

B. Syllabus předmětu

C. Literatura k předmětu

D. Okruhy otázek k předmětu

E. Rozvrhy k předmětu

F. Přednášky, texty přednášek

G. Praktická cvičení, texty k praktickým cvičením

G. Speciální vzkazy, informace pro studijní kruhy

H. Studijní materiály

CH. Termíny zápočtů, zkoušek - pokud nejsou v SIS

I. Testy, Výsledky testů

K. Další informace k vyučovanému předmětu

L. Internetové odkazy k vyučované problematice