Home > Studenti > Bakalářské studium > Studijní materiály a informace k předmětům > Program Specializace ve zdravotnictví > Fyzioterapie > I. úsek studia > Povinné předměty > Anatomie + histologie

Anatomie + histologie

Informace o předmětu CRHBAN1 v SIS

Předmět je vyučován v bakalářském studijním programu Specializace ve zdravotnictví - Obor Fyzioterapie v 1. ročníku. Obsahuje obecnou a speciální anatomii, kde hlavní pozornost je věnována pohybovému a nervovému systému. Histologie seznámí studenty se stavbou buněk,tkání a orgánů a se základy embryologie. Důraz je rovněž kladen na stavbu pohybového aparátu.

20. 11. 2007Původní výukové stránky anatomie

1. 4. 2008Původní výukové stránky histologie

B. Syllabus předmětu

8. 10. 2009Sylabus bakaláři zimní semestr 2009/10xls

F. Přednášky, texty přednášek

14. 4. 2011Embryologiepdf

10. 4. 2010Endokrinní systémppt

10. 4. 2010Kardiovaskulární systémppt

10. 4. 2010Kůžeppt

14. 4. 2011Nervový systémpdf

10. 4. 2010Přednáška Tkáněppt

10. 4. 2010Přednáška Úvod do histologie a embryologieppt

11. 5. 2011Smysly OBEpdf

10. 4. 2010Trávicí systémppt

1. 3. 2010Ženský a mužský pohlavní systémppt

G. Praktická cvičení, texty k praktickým cvičením

7. 10. 2009Svaly praktikappt

H. Studijní materiály

16. 1. 2008Histologie pro fyzioterapeutydocpdf