Home > Studenti > Bakalářské studium > Studijní materiály a informace k předmětům > Program Specializace ve zdravotnictví > Fyzioterapie > I. úsek studia > Povinné předměty > Základy lékařské chemie a biochemie

Základy lékařské chemie a biochemie

Informace o předmětu CRHBCH1 v SIS

Předmět je určen pro obor Fyzioterapie. Přednášky jsou zaměřeny na problematiku chemických vazeb, chemických reakcí, vlastnosti roztoků a analýzu biologického materiálu. Dále jsou přednášky věnovány základnímu přehledu přírodních sloučenin a jejich charakteristice. V letním semestru je výuka orientována základní funkce eukaryotické buňky. Je vysvětlována funkce a diagnostický význam enzymů. Následně je výuka věnována přehledu trávení a metabolismu základních makronutrientů. Je zdůrazňován princip hormonálních regulací a vliv výživy na metabolické pochody v lidském těle.