První pomoc

Informace o předmětu CRHBEM1 v SIS

Důraz je kladen zejména na zvládnutí praktických dovedností při řešení náhlých život bezprostředně ohrožujících stavů při úrazech, nehodách i náhlých onemocněních. Zvláštní pozornost je věnována zvládnutí postupů neodkladné kardiopulmonální resuscitace, postupů při dušení, rozsáhlém krvácení a poruchách vědomí. Současně je věnována pozornost i méně závažným, ale běžným poraněním s informací o způsobu jejich identifikace a ošetření. Výuka je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Praktická část je směrována zejména na nácvik kardiopulmonální resuscitace a zajištění průchodnosti cest dýchacích.

D. Okruhy otázek k předmětu

15. 1. 2008První pomoc - zkušební otázkydoc

CH. Termíny zápočtů, zkoušek - pokud nejsou v SIS

9. 1. 2009termíny zkoušek-První pomocdoc