Home > Studenti > Bakalářské studium > Studijní materiály a informace k předmětům > Program Specializace ve zdravotnictví > Fyzioterapie > I. úsek studia > Povinné předměty > Lékařská etika

Lékařská etika

Informace o předmětu CRHBET1 v SIS

Předmět je vyučován v bakalářském studijním programu Specializace ve zdravotnictví - Obor Fyzioterapie v 1. ročníku. Seznamuje studenty se základními pojmy a filosofickými východisky etiky v oblasti biomedicíny, s etickými problémy, které vycházejí z každodenní zdravotnické praxe i se závažnými etickými dilematy.

B. Syllabus předmětu

12. 10. 2011Základy etiky pro obor Fyzioterapie, zimní semest r 2001, lektor Mgr. Mauerdoc

E. Rozvrhy k předmětu

H. Studijní materiály

17. 1. 2012Čtyři principy lékařské etiky pro BCppt

17. 1. 2012Etické kodexy a přísahy_2011ppt

17. 1. 2012Etické kodexy a přísahy_2011_newpptx

17. 1. 2012Etika ctností a epikureismusppt

17. 1. 2012Problém osoby 2011ppt

17. 1. 2012Smrt a filosofické myšleníppt

17. 1. 2012Utilitarismus a empirismuspptx

17. 1. 2012Úvod do bioetiky pro BC 2011ppt