Home > Studenti > Bakalářské studium > Studijní materiály a informace k předmětům > Program Specializace ve zdravotnictví > Fyzioterapie > I. úsek studia > Povinné předměty > Lékařská terminologie

Lékařská terminologie

Informace o předmětu CRHBMT1 v SIS

Předmět je vyučován v bakalářském studijním programu Specializace ve zdravotnictví - Obor Fyzioterapie v 1. ročníku. Klasická latina modifikovaná pro potřeby lékařské terminologie je (vedle dnes mezinárodní angličtiny) doplňujícím předmětem, který vytváří odborné jazykové zázemí vysokoškolsky vzdělaných pracovníků ve zdravotnictví.V rámci výuky předmětu je věnována pozornost i základům klasické řečtiny. Gramatika je přednášena s ohledem na potřeby studentů ve vyšším zdravotnickém vzdělání, s důrazem na gramaticky správné používání odborných názvů, spojování i vytváření nové odborné terminologie.

B. Syllabus předmětu

7. 12. 2007syllabus - latina pro fyzioterapiidocpdf

C. Literatura k předmětu

7. 12. 2007Literaturahtml