Home > Studenti > Bakalářské studium > Studijní materiály a informace k předmětům > Program Specializace ve zdravotnictví > Fyzioterapie > I. úsek studia > Povinné předměty > Odborná letní praxe

Odborná letní praxe

Informace o předmětu CRHBPC1 v SIS

Odborná letní praxe I (po prvním ročníku), rehabilitační ústav Kladruby Pod vedením zkušeného fyzioterapeuta student provádí jednoduché fyzioterapeutické úkony a postupy individuální i skupinové kinezioterapie a fyzikální terapie, které si během prvního ročníku osvojil. Seznamuje se s organizací práce v rehabilitačním ústavu, seznamuje se s jednotlivými postupy léčebné rehabilitace užívanými v rehabilitačním ústavu. Student se učí být členem rehabilitačního týmu, učí se komunikaci s pacientem i ostatními členy týmu. Učí se aplikovat základní vyšetřovací postupy v klinické praxi, hodnotit výsledky testování, zapojuje se do edukace pacientů. Učí se pracovat se zdravotnickou dokumentací, pořizovat záznamy do zdravotnické dokumentace a zpracovávat data pro zdravotní pojišťovny. Při pobytu i práci v rehabilitačním ústavu se řídí hygienickými předpisy a předpisy o bezpečnosti práce, se kterými je na počátku praxe seznámen.

17. 6. 2009Formuláře a dokumenty k praxi

A. Podmínky splnění předmětu

6. 5. 2008Deník odborné letní praxe - Fyzioterapie (1. a 2. ročník)doc

B. Syllabus předmětu

6. 5. 2008Odborná letní praxe - syllabusdoc