Home > Studenti > Bakalářské studium > Studijní materiály a informace k předmětům > Program Specializace ve zdravotnictví > Fyzioterapie > I. úsek studia > Povinné předměty > Fyzioterapie I. - vyšetřovací metody

Fyzioterapie I. - vyšetřovací metody

Informace o předmětu CRHBPP1 v SIS

Postupy vyšetření a hodnocení pohybového aparátu ve fyzioterapii/rehabilitaci. Praktická cvičení: postupy vyšetření a hodnocení praktikované na studentech, později na pacientech pod supervizí. Sběr anamnestických dat. Semináře: demonstrace postupů vyšetření a hodnocení u pacientů (typické nálezy a odchylky u nejčastějších diagnóz a forem postižení), stanovení fyzioterapeutické diagnosy..

B. Syllabus předmětu

23. 11. 2007Vyučující, examinace, syllabus, tématické okruhy - 2007doc

C. Literatura k předmětu

23. 11. 2007Literatura - Fyzioterapie I - 2007doc