Home > Studenti > Bakalářské studium > Studijní materiály a informace k předmětům > Program Specializace ve zdravotnictví > Fyzioterapie > I. úsek studia > Povinné předměty > Rehabilitační propedeutika/Základy fyzioterapie

Rehabilitační propedeutika/Základy fyzioterapie

Informace o předmětu CRHBPR1 v SIS

Podání přehledu o komplexu ucelené rehabilitace a postupů užívaných v rámci léčebné, pracovní, sociální a pedagogické rehabilitace Rehabilitace v ČR Základní terminologie užívaná v rehabilitačním procesu Definice a obsah fyzioterapie Praktické postupy základních vyšetření ve fyzioterapii a základní fyzioterapetické úkony

B. Syllabus předmětu

23. 11. 2007Vyučující, examinace, syllabus, tématické okruhy - 2007doc

C. Literatura k předmětu

23. 11. 2007Literatura - Rehabilitační propedeutika - 2007doc