Home > Studenti > Bakalářské studium > Studijní materiály a informace k předmětům > Program Specializace ve zdravotnictví > Fyzioterapie > I. úsek studia > Povinné předměty > Masáž a měkké techniky

Masáž a měkké techniky

Informace o předmětu CRHBST1 v SIS

Teoretická i praktická znalost jednotlivých typů masáží a ostatních technik měkkých tkání Praktické zvládnutí palpačních postupů Indikace, kontraindikace

B. Syllabus předmětu

23. 11. 2007Vyučující, examinace, syllabus, tématické okruhy - 2007doc

C. Literatura k předmětu

23. 11. 2007Literatura - Masáž a měkké techniky - 2007doc