Home > Studenti > Bakalářské studium > Studijní materiály a informace k předmětům > Program Specializace ve zdravotnictví > Fyzioterapie > I. úsek studia > Povinně volitelné předměty > Úvod do Feldenkraisovy metody

Úvod do Feldenkraisovy metody

Informace o předmětu CCOCB0042 v SIS

Feldenkraisova metoda je celosvětově uznávaná somatická edukační metoda, která se zabýva zdokonalením funkčnosti těla a kinestetického cítění. Metoda využívá pohyb a kinestetický smysl jako prostředek k působení na centrální nervový systém klienta. Jedním z podstatných aspektů výuky Feldenkraisovou metodou je schopnost naučit se skrze pohyb procesu samotného učení. Feldenkraisova metoda je forma sebevýchovy, která dává možnost růstu jako osobnosti a získání autonomie. Vychází z předpokladu, že jednota těla a mysli je objektivní skutečnost.

A. Podmínky splnění předmětu

B. Syllabus předmětu

C. Literatura k předmětu

D. Okruhy otázek k předmětu

E. Rozvrhy k předmětu

F. Přednášky, texty přednášek

G. Praktická cvičení, texty k praktickým cvičením

G. Speciální vzkazy, informace pro studijní kruhy

H. Studijní materiály

CH. Termíny zápočtů, zkoušek - pokud nejsou v SIS

I. Testy, Výsledky testů

K. Další informace k vyučovanému předmětu

L. Internetové odkazy k vyučované problematice