Home > Studenti > Bakalářské studium > Studijní materiály a informace k předmětům > Program Specializace ve zdravotnictví > Fyzioterapie > I. úsek studia > Volitelné předměty > Letní sportovní kurz

Letní sportovní kurz

Informace o předmětu CNSSC1N v SIS

Letní sportovní kurz seznamuje studenty s pobytem v letní přírodě a vybranými outdoorovými sporty. Umožňuje získat teoretické znalosti a praktické dovednosti v oblastech využitelných v budoucí praxi. Praktické obory jsou vybrány jako vhodný doplněk sportů nabízených v semestrální výuce. Jedná se o softbal, speedminton, orientační běh. Z pobytů v přírodě realizujeme vodní turistiku, cykloturistiku a pěší turistiku jako nejčastěji provozované aktivity v letní přírodě. Studenti absolvují teoretické a praktické semináře - testy fyzické zdatnosti s použitím sporttesterů, funkční diagnostika pohybového aparátu a taping. Ústav tělesné výchovy povoluje opakovaný zápis předmětu letní sportovní kurz s nárokem na získání kreditů.

8. 11. 2007Původní stránky Ústavu tělesné výchovy

A. Podmínky splnění předmětu

B. Syllabus předmětu

C. Literatura k předmětu

D. Okruhy otázek k předmětu

E. Rozvrhy k předmětu

F. Přednášky, texty přednášek

G. Praktická cvičení, texty k praktickým cvičením

G. Speciální vzkazy, informace pro studijní kruhy

H. Studijní materiály

CH. Termíny zápočtů, zkoušek - pokud nejsou v SIS

I. Testy, Výsledky testů

K. Další informace k vyučovanému předmětu

L. Internetové odkazy k vyučované problematice