Home > Studenti > Bakalářské studium > Studijní materiály a informace k předmětům > Program Specializace ve zdravotnictví > Fyzioterapie > I. úsek studia > Volitelné předměty > Zimní sportovní kurz

Zimní sportovní kurz

Informace o předmětu CNSWC1N v SIS

Umožňuje získat základní pohybové dovednosti ze sjezdového a běžeckého lyžování i snowboardingu. Seznamuje s teoretickými znalostmi horské medicíny i v součinnosti se členy horské služby. Studenti získávají vlastní zkušenost s pobytem v extrémnějších podmínkách zimní horské přírody. Ústav tělesné výchovy umožňuje opakovaný zápis předmětu zimní sportovní kurz od prvého do šestého ročníku s nárokem na získání kreditů.

8. 11. 2007Původní stránky Ústavu tělesné výchovy

A. Podmínky splnění předmětu

B. Syllabus předmětu

C. Literatura k předmětu

D. Okruhy otázek k předmětu

E. Rozvrhy k předmětu

F. Přednášky, texty přednášek

G. Praktická cvičení, texty k praktickým cvičením

G. Speciální vzkazy, informace pro studijní kruhy

H. Studijní materiály

CH. Termíny zápočtů, zkoušek - pokud nejsou v SIS

I. Testy, Výsledky testů

K. Další informace k vyučovanému předmětu

L. Internetové odkazy k vyučované problematice