Home > Studenti > Bakalářské studium > Studijní materiály a informace k předmětům > Program Specializace ve zdravotnictví > Fyzioterapie > I. úsek studia > Volitelné předměty > Tělesná výchova 1

Tělesná výchova 1

Informace o předmětu CRHBSP1 v SIS

Tělesná výchova ve své praktické části pomáhá rozvíjet obecné pohybové schopnosti, zdokonalovat speciální pohybové dovednosti, ale i udržovat fyzickou zdatnost posluchačů lékařských fakult. V teoretických vstupech studenti získávají informace v jimi zvoleném sportovním odvětví. Volitelnost tělesné výchovy na lékařských fakultách spočívá ve výběru jednotlivých sportů, které navzájem utvářejí skupiny podle svých základních charakteristik. Dělíme je do pěti skupin: 1. individuální míčové sporty - tenis, stolní tenis, squash, golf, badminton 2. kolektivní míčové sporty - volejbal, basketbal, fotbal, florbal, freesbee 3. fitness formy - posilování, aerobik, pilates, power joga, zdravotní TV 4. vodní formy - plavání, aquaerobik 5. úpolové sporty - box, kick box Toto rozdělení jsme použili i jako základní pro strukturu předmětu Pohybové aktivity v primární prevenci.

8. 11. 2007Původní stránky Ústavu tělesné výchovy

A. Podmínky splnění předmětu

B. Syllabus předmětu

C. Literatura k předmětu

D. Okruhy otázek k předmětu

E. Rozvrhy k předmětu

F. Přednášky, texty přednášek

G. Praktická cvičení, texty k praktickým cvičením

G. Speciální vzkazy, informace pro studijní kruhy

H. Studijní materiály

CH. Termíny zápočtů, zkoušek - pokud nejsou v SIS

I. Testy, Výsledky testů

K. Další informace k vyučovanému předmětu

L. Internetové odkazy k vyučované problematice