Home > Studenti > Bakalářské studium > Studijní materiály a informace k předmětům > Program Specializace ve zdravotnictví > Fyzioterapie > I. úsek studia > Volitelné předměty > Zdravý životní styl

Zdravý životní styl

Informace o předmětu CVOL0040 v SIS

Bloková výuka, den konání předmětu bude upřesněn.Místo konání předmětu: 3. LF UK v Praze, Ruská, Praha 10 a Sportovní centrum UK, Bruslařská 10, Praha 10 - bazén a velká zasedací místnost. V rámci zdravého životního stylu budou studenti seznámeni s širokým spektrem sportovních aktivit a teoreticky seznámeni s jejich pozitivy i kontraindikacemi.

A. Podmínky splnění předmětu

B. Syllabus předmětu

C. Literatura k předmětu

D. Okruhy otázek k předmětu

E. Rozvrhy k předmětu

F. Přednášky, texty přednášek

G. Praktická cvičení, texty k praktickým cvičením

G. Speciální vzkazy, informace pro studijní kruhy

H. Studijní materiály

CH. Termíny zápočtů, zkoušek - pokud nejsou v SIS

I. Testy, Výsledky testů

K. Další informace k vyučovanému předmětu

L. Internetové odkazy k vyučované problematice