Home > Studenti > Bakalářské studium > Studijní materiály a informace k předmětům > Program Specializace ve zdravotnictví > Fyzioterapie > I. úsek studia > Volitelné předměty > Turistika za poznáním Prahy a okolí

Turistika za poznáním Prahy a okolí

Informace o předmětu CVOL0047 v SIS

8 - 10 bloků Turistika a kulturně poznávací činnost v Praze a blízkém okolí. Pravidelná výuka v 10 ti týdnech po 3 - 4 výukových lekcích. Převážně v Praze a blízkém okolí. Sportovní aktivita: pěší turistika, cyklistika, vodní turistika. Předmět je vyučován i v anglickém jazyce.

A. Podmínky splnění předmětu

B. Syllabus předmětu

C. Literatura k předmětu

D. Okruhy otázek k předmětu

E. Rozvrhy k předmětu

F. Přednášky, texty přednášek

G. Praktická cvičení, texty k praktickým cvičením

G. Speciální vzkazy, informace pro studijní kruhy

H. Studijní materiály

CH. Termíny zápočtů, zkoušek - pokud nejsou v SIS

I. Testy, Výsledky testů

K. Další informace k vyučovanému předmětu

L. Internetové odkazy k vyučované problematice