Home > Studenti > Bakalářské studium > Studijní materiály a informace k předmětům > Program Specializace ve zdravotnictví > Fyzioterapie > I. úsek studia > Volitelné předměty > Prevence syndromu vyhoření

Prevence syndromu vyhoření

Informace o předmětu CVOL0048 v SIS

V rámci prevence proti vyhoření seznamuje předmět s celou škálou pohybových aktivit. Od pohybu a pobytu v přírodě po aktivity v bazénu po relaxační a aerobní pohybové formy. Nabízí změnu životních stereotypů a účastník si může najít vlastní způsob odreagování.

A. Podmínky splnění předmětu

B. Syllabus předmětu

C. Literatura k předmětu

D. Okruhy otázek k předmětu

E. Rozvrhy k předmětu

F. Přednášky, texty přednášek

G. Praktická cvičení, texty k praktickým cvičením

G. Speciální vzkazy, informace pro studijní kruhy

H. Studijní materiály

CH. Termíny zápočtů, zkoušek - pokud nejsou v SIS

I. Testy, Výsledky testů

K. Další informace k vyučovanému předmětu

L. Internetové odkazy k vyučované problematice