Home > Studenti > Bakalářské studium > Studijní materiály a informace k předmětům > Program Specializace ve zdravotnictví > Fyzioterapie > I. úsek studia > Volitelné předměty > Včasná neurorehabilitace

Včasná neurorehabilitace

Informace o předmětu CVOL0071 v SIS

Kurz bude probíhat blokovou formou - 4 x 3 hodiny, den konání kurzu bude upřesněn na začátku zimního semestru Předmět obsahuje základy neuroplastiky a rehabilitace poškození CNS 20.4. 21.4. 18.5. 19.5. 16.00-18.15 v posluchárně KRL

A. Podmínky splnění předmětu

B. Syllabus předmětu

C. Literatura k předmětu

D. Okruhy otázek k předmětu

E. Rozvrhy k předmětu

F. Přednášky, texty přednášek

G. Praktická cvičení, texty k praktickým cvičením

G. Speciální vzkazy, informace pro studijní kruhy

H. Studijní materiály

CH. Termíny zápočtů, zkoušek - pokud nejsou v SIS

I. Testy, Výsledky testů

K. Další informace k vyučovanému předmětu

L. Internetové odkazy k vyučované problematice