Home > Studenti > Bakalářské studium > Studijní materiály a informace k předmětům > Program Specializace ve zdravotnictví > Fyzioterapie > I. úsek studia > Volitelné předměty > Čas jako fenomén lidského života: čas v lidském prožívání a myšlení

Čas jako fenomén lidského života: čas v lidském prožívání a myšlení

Informace o předmětu CVOL0103 v SIS

Kurz se bude konat 27. - 29. 5. 2016 Máchovo jezero, Rekreační středisko Myslivna; www.machovojezero-myslivna.cz. Poznámka: studující si hradí ubytování (a stravu) v místě konání výběrového předmětu sám.

A. Podmínky splnění předmětu

B. Syllabus předmětu

C. Literatura k předmětu

D. Okruhy otázek k předmětu

E. Rozvrhy k předmětu

F. Přednášky, texty přednášek

G. Praktická cvičení, texty k praktickým cvičením

G. Speciální vzkazy, informace pro studijní kruhy

H. Studijní materiály

CH. Termíny zápočtů, zkoušek - pokud nejsou v SIS

I. Testy, Výsledky testů

K. Další informace k vyučovanému předmětu

L. Internetové odkazy k vyučované problematice