Home > Studenti > Bakalářské studium > Studijní materiály a informace k předmětům > Program Specializace ve zdravotnictví > Fyzioterapie > I. úsek studia > Volitelné předměty > Reminiscenční terapie

Reminiscenční terapie

Informace o předmětu CVOL0116 v SIS

kurz je určen pro obory všeobecná sestra (komunikace se pacientem vyššího věku, s demencí, aktivizace pacienta, individuální plánování, spolupráce s rodinou), fyzioterapie (dtto), veřejné zdravotnictví (podpora zdraví seniorů, sociální začleňování, podpora zdraví v komunitě)

A. Podmínky splnění předmětu

B. Syllabus předmětu

C. Literatura k předmětu

D. Okruhy otázek k předmětu

E. Rozvrhy k předmětu

F. Přednášky, texty přednášek

G. Praktická cvičení, texty k praktickým cvičením

G. Speciální vzkazy, informace pro studijní kruhy

H. Studijní materiály

CH. Termíny zápočtů, zkoušek - pokud nejsou v SIS

I. Testy, Výsledky testů

K. Další informace k vyučovanému předmětu

L. Internetové odkazy k vyučované problematice