Home > Studenti > Bakalářské studium > Studijní materiály a informace k předmětům > Program Specializace ve zdravotnictví > Fyzioterapie > I. úsek studia > Volitelné předměty > Kurz kanoistiky

Kurz kanoistiky

Informace o předmětu CVOL0122 v SIS

Seznámení se základy a zásadami kanoistiky a vodní turistiky. Výuka jízdy na více typech plavidel (kanoe, kajak, raft). Bezpečnost a plánování vodácké akce. První pomoc při záchraně v tekoucí vodě. Vodní záchrana a sebezáchrana. Kurz je z důvodu pronájmu plavidel zpoplatněn….

A. Podmínky splnění předmětu

B. Syllabus předmětu

C. Literatura k předmětu

D. Okruhy otázek k předmětu

E. Rozvrhy k předmětu

F. Přednášky, texty přednášek

G. Praktická cvičení, texty k praktickým cvičením

G. Speciální vzkazy, informace pro studijní kruhy

H. Studijní materiály

CH. Termíny zápočtů, zkoušek - pokud nejsou v SIS

I. Testy, Výsledky testů

K. Další informace k vyučovanému předmětu

L. Internetové odkazy k vyučované problematice