Home > Studenti > Bakalářské studium > Studijní materiály a informace k předmětům > Program Specializace ve zdravotnictví > Fyzioterapie > I. úsek studia > Volitelné předměty > Angličtina pro fyzioterapeuty

Angličtina pro fyzioterapeuty

Informace o předmětu CVOL0145 v SIS

Opakování složitějších gramatických struktur objevujících se v odborných textech (pasívum, příčestí, posloupnost časová). Práce s odborným textem, gramatická analýza a porozumění za účelem procvičení odborné slovní zásoby a fyzioterapeutické terminologie. Vytvoření prezentace v některé z počítačových aplikací, předvedení s anglickým komentářem v semináři.

A. Podmínky splnění předmětu

B. Syllabus předmětu

C. Literatura k předmětu

D. Okruhy otázek k předmětu

E. Rozvrhy k předmětu

F. Přednášky, texty přednášek

G. Praktická cvičení, texty k praktickým cvičením

G. Speciální vzkazy, informace pro studijní kruhy

H. Studijní materiály

CH. Termíny zápočtů, zkoušek - pokud nejsou v SIS

I. Testy, Výsledky testů

K. Další informace k vyučovanému předmětu

L. Internetové odkazy k vyučované problematice