Home > Studenti > Bakalářské studium > Studijní materiály a informace k předmětům > Program Specializace ve zdravotnictví > Fyzioterapie > I. úsek studia > Volitelné předměty > Cyklistický kurz II.

Cyklistický kurz II.

Informace o předmětu CVOL0146 v SIS

Počet hodin na týden: 4 - 5/týden v blokové výuce po 15.00 dle rozvrhu nebo o víkendu Den konání předmětu: březen,duben, květen/LS po 16.00 nebo o víkendu Místo konání předmětu: bude předem určeno podle cíle poznámky: kurzovné – 300,-Kč/ student/ semestr Student si zajistí na cyklistický kurz kolo na své vlastní náklady.

A. Podmínky splnění předmětu

B. Syllabus předmětu

C. Literatura k předmětu

D. Okruhy otázek k předmětu

E. Rozvrhy k předmětu

F. Přednášky, texty přednášek

G. Praktická cvičení, texty k praktickým cvičením

G. Speciální vzkazy, informace pro studijní kruhy

H. Studijní materiály

CH. Termíny zápočtů, zkoušek - pokud nejsou v SIS

I. Testy, Výsledky testů

K. Další informace k vyučovanému předmětu

L. Internetové odkazy k vyučované problematice