Home > Studenti > Bakalářské studium > Studijní materiály a informace k předmětům > Program Specializace ve zdravotnictví > Fyzioterapie > I. úsek studia > Volitelné předměty > Kurz lezení na umělé stěně

Kurz lezení na umělé stěně

Informace o předmětu CVOL0148 v SIS

den konání kurzu: výběr jedno zde dnů: pondělí, středa, čtvrtek po 16.00 Sportcentrum ČVUT Pod Juliskou, Praha 6 Poznámky: Student potřebuje vlastní lezeckou obuv. Kurz je z důvodu pronájmu externích objektů zpoplatněn (850 – 1000 Kč / semestr).

A. Podmínky splnění předmětu

B. Syllabus předmětu

C. Literatura k předmětu

D. Okruhy otázek k předmětu

E. Rozvrhy k předmětu

F. Přednášky, texty přednášek

G. Praktická cvičení, texty k praktickým cvičením

G. Speciální vzkazy, informace pro studijní kruhy

H. Studijní materiály

CH. Termíny zápočtů, zkoušek - pokud nejsou v SIS

I. Testy, Výsledky testů

K. Další informace k vyučovanému předmětu

L. Internetové odkazy k vyučované problematice