Home > Studenti > Bakalářské studium > Studijní materiály a informace k předmětům > Program Specializace ve zdravotnictví > Fyzioterapie > I. úsek studia > Volitelné předměty > Kurz aerobiku - získání licence - Instruktor aerobiku - profesní stupeň

Kurz aerobiku - získání licence - Instruktor aerobiku - profesní stupeň

Informace o předmětu CVOL0152 v SIS

kurzovné – 2400,-Kč/ student/ semestr. Úhrada kurzovného nejpozději do prvního týdne výuky poznámky: po úspěšném absolvování kurzu a zkoušek obdržíte osvědčení Instruktor aerobiku – profesní stupeň. Opravňuje k získání živnostenského listu.

A. Podmínky splnění předmětu

B. Syllabus předmětu

C. Literatura k předmětu

D. Okruhy otázek k předmětu

E. Rozvrhy k předmětu

F. Přednášky, texty přednášek

G. Praktická cvičení, texty k praktickým cvičením

G. Speciální vzkazy, informace pro studijní kruhy

H. Studijní materiály

CH. Termíny zápočtů, zkoušek - pokud nejsou v SIS

I. Testy, Výsledky testů

K. Další informace k vyučovanému předmětu

L. Internetové odkazy k vyučované problematice