Home > Studenti > Bakalářské studium > Studijní materiály a informace k předmětům > Program Specializace ve zdravotnictví > Fyzioterapie > I. úsek studia > Volitelné předměty > Přístrojová vyšetření ve fyzioterapii

Přístrojová vyšetření ve fyzioterapii

Informace o předmětu CVOLPV1 v SIS

Student se seznámí s přístrojovou technikou v oboru fyzioterapie - např. podoskopií, Moire topografie, polyEMG, posturografií, které se používají pro diagnostiku a ve výzkumu