Home > Studenti > Bakalářské studium > Studijní materiály a informace k předmětům > Program Specializace ve zdravotnictví > Fyzioterapie > II. úsek studia > Povinné předměty > Klinická neurofyziologie

Klinická neurofyziologie

Informace o předmětu CRH001P2 v SIS

Fyziologie a patofyziologie funkce a řízení pohybu na různých úrovních, vztah k jednotlivým klinickým syndromům Aplikovaná neurofyziologie jako teoretický podklad pro porozumění jednotlivým fyzioterapeutickým postupům/metodikám, konceptům

A. Podmínky splnění předmětu

B. Syllabus předmětu

C. Literatura k předmětu

D. Okruhy otázek k předmětu

E. Rozvrhy k předmětu

F. Přednášky, texty přednášek

G. Praktická cvičení, texty k praktickým cvičením

G. Speciální vzkazy, informace pro studijní kruhy

H. Studijní materiály

CH. Termíny zápočtů, zkoušek - pokud nejsou v SIS

I. Testy, Výsledky testů

K. Další informace k vyučovanému předmětu

L. Internetové odkazy k vyučované problematice