Home > Studenti > Bakalářské studium > Studijní materiály a informace k předmětům > Program Specializace ve zdravotnictví > Fyzioterapie > II. úsek studia > Povinné předměty > Psychologie pro fyzioterapeuty

Psychologie pro fyzioterapeuty

Informace o předmětu CRH002P2 v SIS

Sylabus předmětu Psychologie pro fyzioterapeuty vychází z bio-psycho-sociálního modelu zdraví a nemoci. Absolvent získá základní komunikační dovednosti relevantní ke klinické práci fyzioterapeuta a zároveň se naučí pečovat o vlastní psychické zdraví, tak aby se předešlo syndromu vyhoření. Absolvent se naučí překonávat nespolupráci pacienta a motivovat jej s pomocí techniky klinického koučování. Spolupráce je komplikována bolestí, depresí, úzkostí, kognitivním oslabením, smyslovými poruchami i osobnostními rysy. Absolvent dovede identifikovat základní klinické projevy těchto stavů, naučí se komunikovat ve specifických situacích a klinicky vést pacienta s cílem jej aktivizovat, obnovit maximální možné funkce a plnou sebeobsluhu. Základním principem teoretické i praktické výuky je interaktivnost a komunikace se studenty. Výukové materiály (prezentace, články, odkazy), jsou dostupné ve webové aplikaci Výuka. Při teoretické výuce využijeme kromě tradičních postupů výsledky nejnovějších studií a kasuistiky. Při praktické výuce zařadíme videoukázky komunikačních postupů a hraní rolí. Podrobná náplň jednotlivých výukových jednotek je uvedena v modulu Výuka, předmět Psychologie pro fyzioterapeuty.Struktura: Předmět je dvousemestrový, celkem se jedná o 20 výukových jednotek (40 hodin), 10 v zimním semestru, 10 v letním semestru. Na přednášky (celkem 10x) navazují praktika (celkem 10x). Přehled témat v pořadí je uveden v Sylabu, viz přílohy.

A. Podmínky splnění předmětu

B. Syllabus předmětu

C. Literatura k předmětu

D. Okruhy otázek k předmětu

E. Rozvrhy k předmětu

F. Přednášky, texty přednášek

G. Praktická cvičení, texty k praktickým cvičením

G. Speciální vzkazy, informace pro studijní kruhy

H. Studijní materiály

CH. Termíny zápočtů, zkoušek - pokud nejsou v SIS

I. Testy, Výsledky testů

K. Další informace k vyučovanému předmětu

L. Internetové odkazy k vyučované problematice