Home > Studenti > Bakalářské studium > Studijní materiály a informace k předmětům > Program Specializace ve zdravotnictví > Fyzioterapie > II. úsek studia > Povinné předměty > Ergoterapie - základy

Ergoterapie - základy

Informace o předmětu CRHBEG2 v SIS

Předmět je vyučován v bakalářském studijním programu Specializace ve zdravotnictví - Obor Fyzioterapie ve 2. ročníku.Student získá znalosti základních ergodiagnostických postupů.(testy denních činností a sebeobsluhy). Dále nejen znalosti, ale i některé dovednosti v ergoterapeutických postupech u nejčastějších chorob a postižení. Seznámí se s tvorbou ergoterapeutického plánu koordinovaného s kineziterapií/léčebnou tělesnou výchovou. Studenti si uvědomí důležitost soběstačnosti, naučí se využívat kompenzačních pomůcek. Pochopí přímou návaznost na pracovní rehabilitaci. Praktická cvičení: praktické vyzkoušení pracovních činnosti a technik v příslušných dílnách, pohyby a přesuny na vozíku, nácvik soběstačnosti na lůžku.

B. Syllabus předmětu

23. 11. 2007Vyučující, examinace, syllabus, tématické okruhy - 2007doc

C. Literatura k předmětu

23. 11. 2007Ergoterapie - literatura - 2007doc