Home > Studenti > Bakalářské studium > Studijní materiály a informace k předmětům > Program Specializace ve zdravotnictví > Fyzioterapie > II. úsek studia > Povinné předměty > Interní obory

Interní obory

Informace o předmětu CRHBIM2 v SIS

Předmět je vyučován v bakalářském studijním programu Specializace ve zdravotnictví - Obor Fyzioterapie ve 2. a 3. ročníku.Předmět je teoreticko-praktický.V teoretické části realizované formou přednášek se studenti seznamují s medicínskými východisky interního oboru (resp.specializovaného interního oboru)a s podmínkami, za kterých lze provádět fyzioterapii u nemocných s určitým druhem interního onemocnění.V průběhu praktických cvičení se studenti učí, jak reagovat podle obecných potřeb nemocných s určitým druhem interního onemocnění, s cílem rozvíjet praktické dovednosti a aplikovat teoretické znalosti.Procvičují základní diagnostické postupy, měření základních funkcí. Předmět je rozdělen na propedeutickou část a dále na problematiku jednotlivých systémů a orgánů. Interní propedeutika- anamnéza a fyzikální vyšetření jednotlivých systémů Bloky: -vždy včetně klinické fyziologie a vyšetřovacích metod 1