Home > Studenti > Bakalářské studium > Studijní materiály a informace k předmětům > Program Specializace ve zdravotnictví > Fyzioterapie > II. úsek studia > Povinné předměty > Odborná letní praxe

Odborná letní praxe

Informace o předmětu CRHBPC2 v SIS

Odborná letní praxe II, klinická pracoviště FNKV, jiná vybraná rehabilitační pracoviště Pod vedením zkušeného fyzioterapeuta student provádí fyzioterapeutické úkony a postupy individuální i skupinové kinezioterapie a fyzikální terapie, které si během prvních dvou ročníků osvojil. Seznamuje se s organizací práce na rehabilitační klinice (rehabilitačním pracovišti), seznamuje se s jednotlivými terapeutickými přístupy. Dle možnosti se účastní vizit kliniky a klinických rozborů. Zpracovává kineziologické rozbory. Je instruován o hygienických předpisech a normách, poučen o bezpečnosti práce, prevenci nozokomiálních nákaz.

17. 6. 2009Formuláře a dokumenty k praxi

A. Podmínky splnění předmětu

6. 5. 2008Deník odborné letní praxe - Fyzioterapie (1. a 2. ročník)doc

B. Syllabus předmětu

6. 5. 2008Odborná letní praxe 2. ročník - syllabusdoc