Home > Studenti > Bakalářské studium > Studijní materiály a informace k předmětům > Program Specializace ve zdravotnictví > Fyzioterapie > II. úsek studia > Povinné předměty > Základy patologické fyziologie

Základy patologické fyziologie

Informace o předmětu CRHBPH2 v SIS

Předmět je vyučován v bakalářském studijním programu Specializace ve zdravotnictví - Obor Fyzioterapie ve 2. ročníku. Základem předmětu je seznámit studenty s obecnými principy etiologie chorob a obecnými mechanismy, které na vyvolávající příčinu reagují na úrovni lokální, orgánové i celého organismu. Tyto poznatky jsou pak rozšířeny a konkretizovány při poruchách jednotlivých speciálních systémů. Je kladen důraz na pochopení jejich vzájemných vztahů. V rámci výuky v zimním semestru je rozšířena výuka patofyziologie pohybového systému.