Home > Studenti > Bakalářské studium > Studijní materiály a informace k předmětům > Program Specializace ve zdravotnictví > Fyzioterapie > II. úsek studia > Povinné předměty > Základy farmakologie

Základy farmakologie

Informace o předmětu CRHBPM2 v SIS

Předmět je vyučován v bakalářském studijním programu Specializace ve zdravotnictví - obor Fyzioterapie - 2. ročník studia (zimní semestr). Základní seznámení studenta s účinky farmak, jejich indikacemi, kontraindikacemi, nežádoucími účinky a základními principy farmakoterapie. Výuka je rozdělena do dvou hlavních částí - na obecnou farmakologii (charakteristika oboru, definice, Čs. lékopis, preskripce léků, základy farmakokinetiky a farmakodynamiky) a speciální farmakologii (přehled základních lékových skupin používaných v praxi včetně jejich indikací, kontraindikací, vedlejších účinků a př. dávkování).

1. 12. 2007Původní výukové stránky farmakologie

A. Podmínky splnění předmětu

B. Syllabus předmětu

C. Literatura k předmětu

D. Okruhy otázek k předmětu

E. Rozvrhy k předmětu

F. Přednášky, texty přednášek

G. Praktická cvičení, texty k praktickým cvičením

G. Speciální vzkazy, informace pro studijní kruhy

H. Studijní materiály

CH. Termíny zápočtů, zkoušek - pokud nejsou v SIS

22. 7. 2009Tarminý ke zkoušce, Zaklady farmakologiertf

I. Testy, Výsledky testů

K. Další informace k vyučovanému předmětu

L. Internetové odkazy k vyučované problematice