Home > Studenti > Bakalářské studium > Studijní materiály a informace k předmětům > Program Specializace ve zdravotnictví > Fyzioterapie > II. úsek studia > Povinné předměty > Fyzioterapie II. - metody a koncepty kineziterapie

Fyzioterapie II. - metody a koncepty kineziterapie

Informace o předmětu CRHBPY2 v SIS

Fyzioterapie II Výuka je zaměřena na detailní znalost běžně používaných fyzioterapeutických/kineziterapeutických postupů a jejich aplikaci u různých klinických symptomů Studenti se seznámí s neurofyziologickou podstatou terapeutických/kineziterapeutických postupů a technik. Získají rámcový přehled o hlavních metodikách a konceptech fyzioterapie. S některými jsou seznámeni podrobněji tak, aby je mohli aplikovat v praxi. Zahrnuta je znalost indikace a kontraindikace terapeutických postupů a metodik.

B. Syllabus předmětu

23. 11. 2007Vyučující, examinace, syllabus, tématické okruhy - 2007doc

C. Literatura k předmětu

23. 11. 2007Fyzioterapie II - literatura - 2007doc