Home > Studenti > Bakalářské studium > Studijní materiály a informace k předmětům > Program Specializace ve zdravotnictví > Fyzioterapie > II. úsek studia > Povinně volitelné předměty > Topographical anatomy for new rehabilitations methods I

Topographical anatomy for new rehabilitations methods I

Informace o předmětu CVOL1013 v SIS

* Concise subject syllabus: 1. Anatomy and Computer Kineziology, Visceral manipulation methods, basic informations about theese methods 2. Liver I. (embryology of liver, fixation of liver by ligaments) 3. Liver II. (topography of liver, demonstration of speciments) 4. Stomach I. (development of gaster and omental bursa, fixation of gaster) 5. Stomach II. (synthopy of gaster and organs in abdominal cavity, gastroesophageal junction, topography of gaster, demonstration of speciments) 6.Small intestine I. (embryology and development, fixation by ligaments, radix of mesenterium and connection with vertebral column) 7. Small intestine II. (A. mesenterica sup. and clinical connotations, demonstration of speciments) 8. Peritoneum (embryology and development, fixation of organs, clinical importance of peritoneum) 9. Demonstration of cadavers

A. Podmínky splnění předmětu

B. Syllabus předmětu

C. Literatura k předmětu

D. Okruhy otázek k předmětu

E. Rozvrhy k předmětu

F. Přednášky, texty přednášek

G. Praktická cvičení, texty k praktickým cvičením

G. Speciální vzkazy, informace pro studijní kruhy

H. Studijní materiály

CH. Termíny zápočtů, zkoušek - pokud nejsou v SIS

I. Testy, Výsledky testů

K. Další informace k vyučovanému předmětu

L. Internetové odkazy k vyučované problematice