Home > Studenti > Bakalářské studium > Studijní materiály a informace k předmětům > Program Specializace ve zdravotnictví > Fyzioterapie > II. úsek studia > Volitelné předměty > Tělesná výchova 2

Tělesná výchova 2

Informace o předmětu CRHBSP2 v SIS

Tělesná výchova ve své praktické části pomáhá rozvíjet obecné pohybové schopnosti, zdokonalovat speciální pohybové dovednosti, ale i udržovat fyzickou zdatnost posluchačů lékařských fakult. V teoretických vstupech studenti získávají informace v jimi zvoleném sportovním odvětví. Výběrem umožňujeme studentům dlouhodobé rozvíjení v jednom sportovním odvětví nebo vlastní zkušenost s více druhy sportů.

8. 11. 2007Původní stránky Ústavu tělesné výchovy

A. Podmínky splnění předmětu

B. Syllabus předmětu

C. Literatura k předmětu

D. Okruhy otázek k předmětu

E. Rozvrhy k předmětu

F. Přednášky, texty přednášek

G. Praktická cvičení, texty k praktickým cvičením

G. Speciální vzkazy, informace pro studijní kruhy

H. Studijní materiály

CH. Termíny zápočtů, zkoušek - pokud nejsou v SIS

I. Testy, Výsledky testů

K. Další informace k vyučovanému předmětu

L. Internetové odkazy k vyučované problematice