Home > Studenti > Bakalářské studium > Studijní materiály a informace k předmětům > Program Specializace ve zdravotnictví > Fyzioterapie > II. úsek studia > Volitelné předměty > Topographical anatomy for new rehabilitations methods II

Topographical anatomy for new rehabilitations methods II

Informace o předmětu CVOL0030 v SIS

* Concise subject syllabus: 1. Greater intestine I. (embryology and development, rotation, ileocecal junction) 2. Greater intestine II. (fixation of subparts of greater intestine and connection with peritoneum and organs, blood supply and innervation ) 3. Kidney (embryology, fixation, synthopy, structure, topography of kidney, demonstration of speciments) 4. Pelvis (bones, joints, muscles, vessels, nerves) 5. Genital of female I. (embryology, organs and fixation, synthopy) 6. Genital of female I. (topography, demonstration of speciments) 7. Genital of men I. (embryology, organs and fixation, synthopy ) 8. Genital of men II. (topography, demonstration of speciments) 9. Demonstration of cadavers 10. Credits

A. Podmínky splnění předmětu

B. Syllabus předmětu

C. Literatura k předmětu

D. Okruhy otázek k předmětu

E. Rozvrhy k předmětu

F. Přednášky, texty přednášek

G. Praktická cvičení, texty k praktickým cvičením

G. Speciální vzkazy, informace pro studijní kruhy

H. Studijní materiály

CH. Termíny zápočtů, zkoušek - pokud nejsou v SIS

I. Testy, Výsledky testů

K. Další informace k vyučovanému předmětu

L. Internetové odkazy k vyučované problematice