Home > Studenti > Bakalářské studium > Studijní materiály a informace k předmětům > Program Specializace ve zdravotnictví > Fyzioterapie > II. úsek studia > Volitelné předměty > Záchranářský kurz - získání licence: Vodní záchranář - PLAVČÍK

Záchranářský kurz - získání licence: Vodní záchranář - PLAVČÍK

Informace o předmětu CVOL0045 v SIS

Místo konání předmětu: Sportovní centrum UK, Bruslařská 10, Praha 10 - bazén a velká zasedací místnost. Teorie a praxe - záchrana tonoucího a první pomoc společně s nácvikem specifických záchranářských dovedností v bazénu.

A. Podmínky splnění předmětu

B. Syllabus předmětu

C. Literatura k předmětu

D. Okruhy otázek k předmětu

E. Rozvrhy k předmětu

F. Přednášky, texty přednášek

G. Praktická cvičení, texty k praktickým cvičením

G. Speciální vzkazy, informace pro studijní kruhy

H. Studijní materiály

CH. Termíny zápočtů, zkoušek - pokud nejsou v SIS

I. Testy, Výsledky testů

K. Další informace k vyučovanému předmětu

L. Internetové odkazy k vyučované problematice