Home > Studenti > Bakalářské studium > Studijní materiály a informace k předmětům > Program Specializace ve zdravotnictví > Fyzioterapie > II. úsek studia > Volitelné předměty > Hygienicko-ekologická exkurze do Českého Krasu

Hygienicko-ekologická exkurze do Českého Krasu

Informace o předmětu CVOL0112 v SIS

Den konání dle společné dohody Exkurze do CHKO Český kras