Home > Studenti > Bakalářské studium > Studijní materiály a informace k předmětům > Program Specializace ve zdravotnictví > Fyzioterapie > II. úsek studia > Volitelné předměty > Psychosomatické přístupy ve fyzioterapii

Psychosomatické přístupy ve fyzioterapii

Informace o předmětu CVOL122 v SIS

Student se seznámí s vazbami poruch psychiky na funkční viscerální onemocnění a s psychosomatickými přístupy ve fyzioterapii specificky na pohybový systém. Předmět přinese studentům orientaci v psychosomatickém přístupi k nemocím v jednotlivých klinických oborech.

A. Podmínky splnění předmětu

B. Syllabus předmětu

C. Literatura k předmětu

D. Okruhy otázek k předmětu

E. Rozvrhy k předmětu

F. Přednášky, texty přednášek

G. Praktická cvičení, texty k praktickým cvičením

G. Speciální vzkazy, informace pro studijní kruhy

H. Studijní materiály

CH. Termíny zápočtů, zkoušek - pokud nejsou v SIS

I. Testy, Výsledky testů

K. Další informace k vyučovanému předmětu

L. Internetové odkazy k vyučované problematice