Home > Studenti > Bakalářské studium > Studijní materiály a informace k předmětům > Program Specializace ve zdravotnictví > Fyzioterapie > II. úsek studia > Volitelné předměty > Interdisciplinary course on palliative and end of life care

Interdisciplinary course on palliative and end of life care

Informace o předmětu CVOLPC2 v SIS

24. 1. 2016 - 29. 1. 2016 Gent - Belgie Mezinárodní intenzivní program paliativní péče a péče na konci života - IPPE je určen pro studenty oboru ošetřovatelství, fyzioterapie a všeobecného lékařství. Program koordinuje Artevelde Hogeschool Gent, Belgie a na spolupráci se kromě 3. LF UK podílí také pedagogové z partnerských institucí v Norsku, Estonsku, Lotyšsku, Řecku, Portugalsku a Holandsku. Cílem 7 denního kurzu je, aby studenti získali vědomosti o problematice poskytování paliativní péče v mezinárodním a interdisciplinárním kontextu, získali dovednosti v komunikaci s terminálně nemocnými pacienty a prakticky vyzkoušeli některé metody komplemetární terapie.

A. Podmínky splnění předmětu

B. Syllabus předmětu

C. Literatura k předmětu

D. Okruhy otázek k předmětu

E. Rozvrhy k předmětu

F. Přednášky, texty přednášek

G. Praktická cvičení, texty k praktickým cvičením

G. Speciální vzkazy, informace pro studijní kruhy

H. Studijní materiály

CH. Termíny zápočtů, zkoušek - pokud nejsou v SIS

I. Testy, Výsledky testů

K. Další informace k vyučovanému předmětu

L. Internetové odkazy k vyučované problematice