Home > Studenti > Bakalářské studium > Studijní materiály a informace k předmětům > Program Specializace ve zdravotnictví > Fyzioterapie > II. úsek studia > Volitelné předměty > Senzomotorická stimulace

Senzomotorická stimulace

Informace o předmětu CVOLSE2 v SIS

Metodika senzomotorické stimulace jako jedna z fyzioterapeutických metodik k obnovení svalové rovnováhy a stability postury ve stoji